Lonsamhets banner

Lönsamhetsproblem

Omstrukturering och återbetalning av kapitaltillskott

Bransch:
Internationellt blue-tech bolag och det lokala företaget

Befattning:  
CEO/ VD på det lokala bolaget

Mål:    
Omstrukturera verksamheten och betala tillbaka det ackumulerade kapitaltillskott som aktieägarna tillfört bolaget.

Beskrivning:   
Kunden hade 100 MSEK i ackumulerade förluster under de senaste tre åren och marknaden för företagets produkter krympte med i snitt 20 % per år. Moderbolaget hade genomfört kapitaltillskott kontinuerligt och vidare utnyttjades produktionsresurserna med mindre än 50 %. Konsulten flyttade produktionen till Tyskland och avvecklade all personal inom produktion och administration. Samtliga tillgångar såldes och alla skulder reglerades. Företaget sattes i likvidation.

Resultat:

  • Omstruktureringen genomfördes enligt plan och bättre än budget.
  • Ägarna fick tillbaka sina pengar och den genomförda personal-avvecklingen fick beröm av de fackliga organisationerna.

Låt oss samarbeta!