wood banner

Uppdrag Träemballageindustrin

Produktkalkylering, värdeflödesanalys och Lean Production

Bransch:
Träemballageindustrin

Befattning:

Mål:
Bedöma lönsamhet bättre, ha rätt prissättning och minska produktspill

Beskrivning:
Kunden tillverkar pallkragar av trä i både standard- och specialutförande. Behovet var stort av att revidera befintlig kalkylmodell för att bättre kunna bedöma lönsamhet per produkt med korrekt prissättning oavsett typ av produkt. Vidare ville kunden få ett säkrare beslutsunderlag för en planerad nyinvestering. Konsulten samlade in fakta, anpassade befintlig kalkylmodell, tog fram en värdeflödesanalys och layout med förslag på förbättringar. En modell togs fram för lönsamhetsberäkning per produkt som en funktion av volym och kapacitetskostnader.

Resultat:

  • Gemensam mappning av processer och flöden uppstod.
  • Anställda utbildades i datainsamling, hur produktionsbortfall skulle minskas och grunderna inom Lean Production.
  • Det blev bättre struktur på arbetsflöden, ordning och reda bland material och verktyg.
  • Förbättrade produktkalkyler och kapacitetsberäkningar blev grunden för önskade utbyggnads- och expansionsplaner.

Låt oss samarbeta!