Sevenco_referens_referens bygga tar tid web

Rom byggdes inte på en dag.

Men en minskning av time-to-market med 30 % är en bra start.

När ett av de ledande bolagen för kapitalvaror behövde förändra strukturen på sin R&D till att arbeta globalt, för att kunna bygga en ny global produktstrategi, då vände man sig till Sevenco. Man ville minska sin time-to-market med 30 % samtidigt som kostnaderna för inköp och produktion skulle kapas för att ge ett tydligt bidrag till sista raden.

Hittills hade företagets produktutvecklings- och produktionsstrategier varit regionala, vilket inneburit att snarlika produkter tagits fram parallellt, ovetandes om varann. Det ledde även till att valet av komponenter och produktionsmetoder spretade. Det blev en ohållbar situation, varför man beslutade sig för ett bygga upp en global struktur för inköp, produktion och utveckling, men ändå vara öppen för regionala variationer och öka hastigheten till marknaden.

En konsult från Sevenco togs in som VP R&D för att leda den globala satsningen på produktlinjen, och utvecklade ett globalt produktutvecklingsprogram med 3 tydliga delar:

  1. Man satte upp en global R&D-avdelning med tydligt ansvar, gemensamma processer och projektledning. Vilket innebar att vissa befintliga R&D-avdelningar lades ner och man byggde upp nya team från början.
  2. Ett modultänkande i produktlinjen infördes. Genom att analysera behoven i olika regioner och dra fördelar från avancerade ingenjörslösningar lyckades man hitta samband i design och val av komponenter på en global nivå.
  3. Nya gemensamma digitala verktyg i form av ett PLM-system för global samverkan kring utveckling, inköp och produktion. På så vis kunde team i olika delar av världen samarbeta på ett enkelt och strukturerat sätt med full transparens över produktdesign för utvecklingsteam, inköp, produktion, marknadsföring och eftermarknad.

När programmet utvecklades infördes det i alla produktlinjer, med stöd från koncernen, vilket gav avsevärda bidrag till resultatet.

Resultat

Modultänkandet gav en besparing på mer än 100 MSEK på komponenter (omsättning 3500 MSEK), time-to-market kortades med 30 % och gav ytterligare besparingar i produktionen. Med de utvecklade digitala verktygen kunde man ändra och samutnyttja designlösningar i flera regioner.

En omedelbar effekt var att man ersatte en olönsam exklusiv nordamerikansk produkt med en modifierad framgångsrik produkt från Europa, vilket både ökade lönsamhet och kundnöjdhet.

Låt oss samarbeta!