Tjänster

Interimschef

Interimschef

En chef slutar eller en vakans uppstår plötsligt inom organisationen eller företaget. Hur löser du det – just nu och den närmaste tiden? Kanske funderar du på att låta en befintlig medarbetare också axla detta ansvar och ”hålla ställningarna” utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, med risk att tappa resultat, tid, marknadsandelar, personal eller pengar.

Får vi ge dig ett råd? Hjälp finns att få. Du behöver rätt kompetens genast. En person med gedigen ledarerfarenhet, som redan har gjort allt det där du behöver hjälp med. En senior interimskonsult eller managementkonsult som snabbt är operativ, leder, förbättrar, levererar, fixar, tar ansvar, utvecklar och skapar bestående värde och resultat. En doer som får bra saker gjort helt enkelt. En genomförande-konsult.

Du vet den där klippan till person du och organisationen eller företaget kan luta er emot, när det händer grejer internt eller blåser och stormar inom verksamheten. Och det gör det mer eller mindre jämnt. Olika behov uppstår mest hela tiden och över tiden. Då vill du ha kompetens och erfarenhet att lita på.

Business as usual, fast bättre med hjälp av Sevenco.

Verksamhetskonsult

Verksamhetsutveckling och rådgivning

För oss handlar verksamhetsutveckling om att ha förmåga att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Helt enkelt bli bättre på det man gör. Att alla inom organisationen vet vad som ska göras och hur – på vilket sätt – för att uppnå målen. Allt hänger ihop i verksamheten: processer, system, medarbetare och hur man arbetar. Det är lätt hänt att bli lite hemmablind, att fortsätta på den upptrampade stigen när allt rullar på inom organisationen. Tills en dag det inte fungerar längre, eller ännu hellre innan.Något måste göras. Men vad? Vilka åtgärder och beslut måste tas? Vad får det för konsekvenser? Det behövs andra nya ögon och någon som har utifrån-och-in tänk och tvärtom. Av erfarna konsulter som har jobbat med förändringsledning, som har utvecklat olika verksamheter och processer och som faktiskt vet vad som krävs på den förändringsresan. Det är här våra konsulter och Sevenco kommer in som en resurs till er. Nya tankar och nya perspektiv är nyckeln liksom att göra organisationen bättre idag och bättre rustade för framtiden.

Projektledning

Projektledning

Ett framgångsrikt projekt kräver klara mål, strukturerad planering och uppföljning, förmåga att identifiera och undvika risker samt smidigt hantera förändringar. Det kräver även moget ledarskap för att få både teamet och andra funktioner i organisationen att arbeta gemensamt mot målen.

Ett framgångsrikt projekt kräver även en omgivande organisation som stöttar och följer upp. En omgivning som kan bestämma vilka projekt som skall drivas och vilka inte, kontinuerligt följer upp projektets resultat och vidtar åtgärder, men även en omgivning som aktivt stöttar sin projektledare, hjälper projektet navigera rätt i organisation och med kunder och leverantörer En god programledning helt enkelt.

Sevencos erfarna ledare sätter sig snabbt in i uppgiften vare sig det gäller att driva ett projekt eller styra ett program så att de når framgång. En Sevencokonsult reder ut komplexiteten, fokuserar, engagerar team och organisation mot gemensamma mål.

Branscher

Branscherfarenhet

Våra konsulter har branscherfarenheter inom bland annat:

 • Industri
 • Produktion
 • Retail / Handel
 • Säkerhet
 • Logistik
 • IT
 • Transporter
 • Telekom
 • Service
 • Finans
 • Fastighet
 • Grossist
 • Offentlig sektor

Uppdragsroller

Uppdragsroller

Sevencos konsulter tar bland annat uppdrag som:

 • CEO/ VD
 • COO/ Operativ chef/Driftschef
 • CFO/ Finanschef, Ekonomidirektör, Ekonomichef
 • CIO/ IT-chef
 • R & D Director eller Manager/ Forsknings- och utvecklingschef
 • Purchasing Manager/ Inköpschef
 • Head of production/ Produktionschef
 • Human Resource Director & Manager / HR-chef, Personalchef
 • Marketing Director/ Marknadschef
 • Sales Manager/ Försäljningschef
 • Logistics Manager/ Logistikchef
 • Project Manager/ Projektledare
Sevenco telefon ring oss

Vad behöver ni?