Torbjörn Callvik

Torbjörn Callvik tar interimsuppdrag som VD/CEO, affärsområdeschef eller som rådgivare till styrelser och företagsledningar. Med sin långa erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen och unika kompetensbredd har Torbjörn förändrat både företag och branscher i grunden.

Torbjörns kunskaper omfattar både sak- och livförsäkring, fastighetsförvaltning, kapitalplacering, marknadsföring, försäljning samt strategisk kompetensutveckling. Han sätter sig snabbt in i olika utmaningar och har etablerat tjänsteverksamheter i flera europeiska länder. Vidareutveckling och resultat är ledord i hans arbete. Att arbeta mångkulturellt och lära av varandra är självklart anser Torbjörn.

Som person är Torbjörn nytänkande, kommunikativ, driftig, nyfiken, lojal och med en stark inre kompass. Han är den strategiske och uthållige genomföraren som bidrar till att skapa värde för medarbetare och organisationer. Han kombinerar logik och känsla. Att bemästra det okända, stå pall när det blåser och att vara orädd har Torbjörn tränats i när han till exempel drivit genomförande av flera nydanande förändringsprojekt. Att agera är viktigt för Torbjörn som bestiger berg, seglar över Atlanten eller vandrar där få gått förut. Prioritera insatser, sätta utmaningar i perspektiv och att tänka i flera konsekvenssteg är den eftertänksamme Torbjörn därför väl förtrogen med.

Kontakta Torbjörn Callvik på 070 680 29 55 | Epost | LinkedIn