Torbjörn Callvik

Senior Advisor

Torbjörn Callvik

Med sin långa erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen och unika kunskapsbredd inom försäkringsområdet, hjälper Torbjörn Callvik idag styrelser och företagsledningar säkerställa att de besitter den kompetens som krävs och de insikter som behövs för att anpassa verksamheten för framtidens förutsättningar.

Torbjörns kunskapsområden omfattar bland annat: liv- och sakförsäkring, kapitalplacering, fastighetsförvaltning, strategisk kompetensutveckling, process- och produktutveckling, marknad- och försäljning, distribution och komplexa tjänster.

Torbjörns erfarenheter består bland annat från uppdrag som: Styrelseordförande och styrelseledamot, VD, Affärschef, Affärsutvecklingschef och Marknadschef.

Kontakta Torbjörn Callvik på 070 680 29 55 | Epost | LinkedIn