Sevenco stöttar självklart Bris

Vi på Sevenco stöttar organisationen Bris, Barnens rätt i samhället sedan ett antal år tillbaka. För oss handlar det om att värna om vår framtid – barnen – våra kommande ledare. Vi vill självklart bidra till att ge barn bättre förutsättningar och liv genom Bris. Vi kan inte göra allt, men Sevenco kan göra något som att skänka pengar till en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.