Upptäcka problemen innan de inträffar

Sevenco hjälpte oss att förkorta ledtiderna med råge

” Vi behövde förbättra vår produktutveckling för att leva upp till marknadens tuffare krav på ledtider. Sevenco och FindOut Technologies förstod vår situation och har hjälpt oss korta utvecklingstider för nya produkter. Tiden för att utveckla programvara har halverats och idag klarar vi kundkraven med råge. Med hjälp av anatomierna har vi vid varje tillfälle full koll på vad som funkar och inte funkar i systemet och kan kommunicera det till ledning och kunder. Vi upptäcker problemen innan de inträffar och kan finna lösningar direkt. Med de metoderna har vi kunnat utveckla 3 produkter på samma tid som en tidigare. Vi är mycket bättre rustade idag och Sevenco och FindOut satte oss på spåret. ”

Tord Karlsson, Vice President Research & Development, Plockmatic group

För mer information kontakta Håkan Johansen på 0706 – 68 00 12