Mentorprogram Stockholm

Sevenco Executive Mentor™ – för dig i karriären

Affärslivet har gett oss mycket – och vi vill ge tillbaka. I Sevenco Executive Mentor erbjuder vi unga ledare att få tillgång till en senior konsult som mentor och bollplank. Vi vänder oss till den som är ny i sin ledarroll kanske sitt första VD-jobb eller är ny som chef/ledare.

Vilka vänder vi oss till och vad är målsättningen?

Yngre blivande eller befintlig beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor. Programmet riktar sig till den som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på sin egen utveckling och att utveckla verksamheten.

Efter deltagande i Sevenco Executive Mentor ska adepten utvecklats som ledare, människa och ges förutsättningar att skapa affärsnytta och resultat.

Våra mentorer

Våra mentorer är mycket seniora väletablerade hos Sevenco. De har alla verkat i exekutiva roller i olika företag och branscher. Vi matchar den bäst lämpade mentorn baserat på målsättningen med mentorskapet utifrån individ och organisation.

Programmets omfattning

Programmet pågår under ett år där adepten träffar sin mentor vid sex till åtta tillfällen. Mentorn svarar för processen med trovärdighet och med stor integritet. Adepten svarar för innehållet.

Vill du ha mer information?

Kontakta Håkan Johansen på hakan.johansen@sevenco.se eller 070-668 00 12