Välkommen Britt-Inger Lindahl!

Britt-Inger Lindahl har anslutit sig till Sevenco och vi är önskar henne välkommen till oss! Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem. Dessutom är hon en del av Sevenco Teams som genomför förändringsarbete när organisationer står inför nya utmaningar. Britt-Inger har en bred chefs- och ledarerfarenhet inom Ekonomi & Finans och IT i såväl mindre bolag som större koncerner.