Distansledarskap – plötsligt blev det verklighet. Men vad krävs för att verkligen lyckas?

På ett sätt har distansledarskap länge varit vardag för många som arbetat i stora organisationer, där man kanske arbetat i olika landsändar – eller över landsgränser och världsdelar. Att samordna och leda stora organisationer har alltid varit en utmaning när den direkta närvaron inte är möjlig.

I en tid av pandemi, och allt vad det innebär, så har distansledarskap plötsligt blivit normalt, något som berör de allra flesta. Vi sitter alla i Zoommöten och diskuterar vårt arbete med våra kolleger. Alla försöker hitta sina former, och många upplever vi på Sevenco, har svårt att hålla ihop sin organisation och famlar kring hur man erbjuder ett professionellt ledarskap på distans.

Strukturerade processer ger konkurrensfördelar

Vi på Sevenco har analyserat våra gemensamma erfarenheter av distansledarskap och den kunskapen har plötsligt blivit högaktuell. Vi delar gärna med oss av Distansledarskapets 7 principer som vi utvecklat för att företag ska kunna ligga steget före konkurrenterna.

Distansledarskapets 7 principer:

 1. En tydlig mötesstruktur
  Genom att hålla sig till fasta mötestider och en tydlig, strukturerad agenda skapas samsyn om vad man vill åstadkomma.
 1. Engagerade medarbetare
  Planerade aktiviteter och tydliga målsättningar är nyckeln för att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna.
 1. Motivera
  Se till att alla medarbetare får uppmärksamhet genom att känna sig delaktiga och motiverade.
 1. Känn trygghet
  Även om chefen inte kan vara på plats fysiskt, är det viktigt att alla känner att de har en chans att bli uppskattade för sina insatser. Det ger trygghet i distansarbetet.
 1. Ökad transparens
  En fördel med distansledarskap är att det ger alla medarbetare möjlighet att få samma information vid samma tidpunkt.
 1. Ökad effektivitet
  Genom god struktur och strikt mötesdisciplin utökas utrymmet för enskild arbetstid i den enskilde medarbetarens kalender, vilket gör organisationen effektivare.
 1. Stabil teknik
  Stabila tekniska hjälpmedel är avgörande för att lyckas. Att sitta med dålig ljud- och bildkvalitet irriterar och tar fokus från viktiga frågor.

Vi kan snabbt hjälpa er med att implementera de steg som krävs för att kunna leda på distans och få fram det positiva i verksamheten. Våra konsulters långa erfarenhet hjälper er att optimera och stimulera organisationen.

Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer.

Håkan Johansen, VD