Hållbar business – hur bygger man in hållbarhet i affären?

Häromdagen såg jag i nyhetsflödet att Preem drar tillbaka sina planer för raffinaderiet i Lysekil. En fråga som debatterats flitigt den senaste tiden fick på så sätt en oväntad, men för politikerna bekväm, lösning. Trots att Preem lagt ner mycken möda på frågan så kom man ändå till slutsatsen att det var dags att gå vidare och hitta andra lösningar. Det blev helt enkelt för kostsamt.

Samtidigt tar det svenska batteribolaget Northvolt in 5,5 miljarder kronor för att utöka sin kapacitet. Elbilar, inte bensin/diesel är framtiden.

Agera, agera, agera
Det är alltid lätt att vara efterklok. Men hur ska man som företagsledare bygga in hållbarhet i sin affär? Det finns inte en lösning, men det finns ett antal faktorer man bör fundera på om man inte vill riskera att hamna i bakvattnet:

  • Gå från ett reaktivt till ett proaktivt tankesätt. Det fungerar inte att reagera på nya krav och regleringar. Fundera i god tid igenom vilka områden i verksamheten som ligger närmast att förändra – och se till att sätta igång processen snarast möjligt. På så sätt blir man först att få tillgång till de konkurrensfördelar som kommer när kraven förändras.
  • Se till att styrelse och ledning tar ansvar för frågan. Det räcker inte att hållbarhetsansvariga ska kämpa, det krävs att ledningen ser hur detta kommer att förändra förutsättningarna och är villiga att agera.
  • Transparens är ett modeord, men ett viktigt sådant. När ni bestämt er, arbeta öppet och låt organisationen få insyn för att ge maximalt engagemang.

Genomlys alla delar
Grön tillväxt innebär att eliminera framtida fällor som kan innebära att man fastnar i gamla lösningar. Det kan gälla allt ifrån inriktning på FoU och design, materialval, paketering, go-to-market – till återanvändning och återvinning.

Genom att målmedvetet arbeta igenom alla områden får man ett försprång som ger långsiktiga konkurrensfördelar. Samtidigt som verksamheten säkrar en god framtid när man eliminerar återvändsgränder som kan stjälpa den bästa verksamhet.

Ställ om i tid
Preem reagerade sent och nu pratar man om att använda investeringsmedlen till att ställa om verksamheten mot hållbara investeringar. Förhoppningsvis agerar man i tid. Se till att inte hamna på efterkälken, och ta gärna in externa krafter för att få friska ögon på verksamheten och dess utmaningar.

Håkan Johansen, VD