Året när allt ställdes på ända.

Året 2020 kommer mänskligheten nog aldrig att glömma. Vi har upplevt stora utmaningar – och alla har vi drabbats av pandemin, direkt eller indirekt. Men nu när de första vaccinen kommer ut på marknaden finns det hopp att nästa år blir en vändpunkt.

Några trender som vuxit under 2020

Under hösten har vi fångat några trender som har en anknytning till den omvälvande tid vi lever i:

  • Hållbar business – hur bygger man in hållbarhet i affären?
    Hela hållbarhetsfrågan har eskalerat de senaste åren, och även om den 2020 tappade första platsen i nyhetsrapporteringen, så kommer den komma tillbaka med full kraft. Och företag måste förhålla sig till det.
  • Distansledarskap – plötsligt blev det normalt. Men vad krävs för att verkligen lyckas?
    I mars drabbades vi alla av ”Zoom-panik”. Det blev en akut omställning från hur vi möts och gör affärer. Samtidigt har denna fråga varit aktuell för internationella bolag under lång tid. Hur håller man samman en företagskultur på distans, vad ska man tänka på och vilka är fallgroparna?
  • Unga chefer – hur ger man dem rätt förutsättningar?
    Idag är närmare 30 % av cheferna millenials. Hur tar vi tillvara deras vilja att ta ansvar och bidra i gamla företagsarkitekturer? Och hur leder vi dem i en pandemi?

Missade du artiklarna hittar du dem här i sin helhet.

Vi önskar dig hälsa och återhämtning under jul och nyår!

Inför 2021 önskar vi att du, dina kolleger och nära och kära, ska få vara krya och njuta av de kommande helgerna – och kan hämta kraft och ny energi inför ett ljusare 2021! Håll samman, men på behörigt avstånd.

Våra varmaste julhälsningar och ett Gott Nytt År!

Håkan Johansen, VD