Den nya flexibiliteten – från var till när

Vi har alla upplevt hur pandemin förändrat arbetsvillkoren för många. Det finns undersökningar som visar att drygt 45% av alla som arbetar vid en bildskärm nu arbetar hemifrån. Frågan alla ställer sig är: Vad kommer hända i framtiden, efter pandemin? Vill vi fortsätta att arbeta hemifrån eller hur kommer det att se ut?

Historiskt har hemarbete setts som en förmån som få haft tillgång till. Ledningen ansåg att det fanns en stor risk att man inte skulle vara produktiv och det var svårkontrollerat, därför var man återhållsam.

Detta har sakta svängt. Det finns studier från innan pandemin som visar att ca 10% arbetade hemifrån på heltid, och ytterligare 20% som gjorde det då och då. Och med pandemin kom närmast ett paradigmskifte.

Fördelar och nackdelar

För arbetsgivare är givetvis hälsoaspekten viktig i det korta perspektivet. På längre sikt pratar allt fler om hur behovet av lokaler kommer att minska, vilket kan innebära stora besparingar när kontorsytorna krymper. Beräkningar visar att det kan bli besparingar på i genomsnitt 20%, med stora variationer beroende på i hur attraktiva områden man sitter. Detta kan skapa utrymme för att implementera program som till exempel stimulerar företagskultur, samarbete och sammanhållning – vilket man tror kommer vara områden som då behöver stärkas.

Man tror också att vi kommer att bli mer lättflyktiga på jobbet. Det blir enklare att ta steget och byta jobb när vi inte har ett kitt i form av lokaler, spontana möten, kaffepauser, after work mm som binder ihop oss. Därför är det viktigt att hitta nya former för umgänge, idéutbyten och samarbete som ger oss den stimulans vi behöver.

Effektivare hemifrån

Att arbeta hemifrån kan ge en ökad effektivitet på många sätt. Till exempel ett finansbolag som arbetar med fordringar upptäckte att det var stora variationer i när medarbetarna var som mest effektiva. Några var det mellan kl 6-10 på morgonen, andra mellan 13-17 på eftermiddagen. Och vissa var som mest effektiva mitt i natten.

Ett säljbolag upplevde att hemarbete ger lägre konvertering av affärer – men å andra sidan hinner man kontakta många fler när man inte behöver resa på samma sätt. Så den totala försäljningen ökar faktiskt.

Men den nya flexibiliteten innebär så mycket mer. Gartner har i sin undersökning, 2020 ReimagineHR Employee Survey, sett att i organisationer som har en 40 timmars arbetsvecka är de högpresterande 36 % av medarbetarna. Men i organisationer som ger full flexibilitet kring när, var och hur mycket man arbetar så är det hela 55% som är högpresterande.

Ny konkurrens på arbetsmarknaden

Det innebär att vi sannolikt snart måste ställa om vårt tankesätt. Vi rekryterar inte medarbetare runt en plats eller ett kontor. Vi rekryterar de som är bäst lämpade för uppgiften. Var de sedan befinner sig är underordnat. Helt plötsligt styrs lönesättningen av det globala marknadsvärdet på individen, inte det lokala marknadsvärdet där man befinner sig. Många techföretag har profilerat sig med kontor som lockar anställda att tillbringa både jobb och fritid där, de kan behöva tänka nytt i en ny flexibel arbetsmarknad.

Nya krav på arbetet

De som idag är nya på arbetsmarknaden ställer höga krav på flexibilitet, men är också beredda att ta ansvar. Flexibilitet kring var man arbetar är inte bara en fördel utan ett krav. Var man arbetar är oväsentligt, när man arbetar är upp till individen – det viktiga är att man levererar det som krävs. Som Brian Kropp, Group Vice President och Chief of HR Research på Gartner Research uttryckte det: ”Nästa år kommer vi se en ökning av jobb där man inte längre diskuterar hur många timmar man ska arbeta utan istället fokusera på ett antal resultat man ska uppnå, oavsett hur lång tid det tar att uppnå dessa resultat.”

Håkan Johansen, VD