Har vi råd med hållbarhet – eller får vi sparken?

När världens ledare nyligen samlades i Glasgow på COP26 för att staka ut riktningen mot en hållbar värld. Detta har vi matats med länge, och de allra flesta håller med om att detta är en ödesfråga för mänskligheten. Men det få säger är att fortfarande anses hållbarhet som en kostnad – och det finns undersökningar som visar att CEOs som driver hållbarhetsfrågan i högre grad riskerar sparken.

Vi har tidigare pratat om hur man bygger in hållbarhet i affären, se ”Hållbar business”. Det är sällan brist på idéer om hur man tar fram produkter och tjänster på ett hållbart sätt, hur de används effektivt och hållbart och hur man ska ta hand om dem för att minimera miljöpåverkan. Men hur ska vi ta betalt för det?

Jag läste en spännande artikel i MIT Sloan Management Review, som hade rubriken ”Har vi råd med hållbar business?” (Can we afford Sustainable Business?).
Där driver man tesen att med konventionellt tänkande så har vi inte det. Det finns studier som visar, och även exempel, att ledare som prioriterar hållbarhet i högre grad riskerar att få sparken.

Vem tar notan? 
Grundproblemet är att man måste kunna skicka notan nånstans. Antingen till konsumenten eller som ökad produktionskostnad. Men konsumenten kanske då flyr till en konkurrent och om marginalerna sjunker så faller värdet på bolaget, vilket ägarna inte brukar gilla. Så vad gör man?

Tre grundfrågor
Svaret man ger är att istället för att ställa frågan Hur ska vi betala för detta? så är det tre grundfrågor som behöver besvaras:

  • Vad betalar kunder för?
  • Vem ska betala?
  • När och hur sker transaktionen?

Om man inte tar svaren på dessa frågor för givna utan går in med öppna ögon så finns ofta lösningen i dessa frågor. Genom att till exempel låta läkemedelsbolag ta betalt för att hålla en befolkning kurerad och ta betalt över flera år så blir kostnaden rimlig och resultatet i linje med önskemål, läs om exemplet med Gilead Services och Hepatit C i Lousiana i samma artikel. Spännande!

Eller om hur fast fashion-industrin behöver tänka nytt, med exempel från vår egen Karl-Johan Persson som då var CEO för H&M: ”We have to change how fashion is made. We have to go from a linear model to a circular model, and we have to do it at scale.”

Vill du veta mer?
Exemplen i artikeln är flera. Söker ni sätt att bli verkligt hållbara men samtidigt lönsamma så är vägen inte enkel, men genom att ställa rätt frågor så blir vägen tydligare.

Funderar du på hur ni ska agera? Hör av dig, våra konsulter har en svårslagen bredd och ett djup av erfarenhet och kompetens från en mängd branscher som ger värdefull input i den processen.

Med vänlig hälsning
Håkan Johansen, VD
070-6680012
hakan.johansen@sevenco.se