Tillit är ett annat ord för mentorskap

Har du någon gång funderat på att ha en mentor? Hur gör man och vad kan man förvänta sig? Och var hittar man dem?

Att skaffa sig en mentor eller att själv vara en, bygger på något väldigt grundläggande i relationer – nämligen förtroende. Ska en mentorsrelation fungera på riktigt så måste man känna tillit och våga beröra ämnen och områden som även kan vara personliga.

Syftet med det professionella mentorskapet är att utvecklas i sin roll och sin karriär, och genom att få tillgång till någon med lång erfarenhet får man råd om hur man kan undvika onödiga misstag. Mycket handlar om att förstå vad som motiverar dig och se hur det kan användas som en styrka i arbetslivet och karriären. Du får ett stöd i din personliga utveckling som kan vara svårt att finna på andra sätt. Du får tillgång till och kunskap om en annan persons erfarenheter – både misstag som kunde ha undvikits med rätt förståelse och hur man kan ta stora kliv framåt i sin utveckling genom att förstå hur organisationer fungerar och agerar. Något som inte alltid är logiskt och som kan ta lång tid att lära. Genom att få prata med en mentor får du en ”omkörningsfil” till att kunna se strukturer som påverkar ditt arbete och din karriär.

Vad ska dagens samtal leda till?
Utgångspunkten i mentorskapet är att samtala om det som är mest relevant för dig. Det kan vara att få diskutera med någon utomstående om vilken väg du ska gå eller få vända och vrida på hur du ska hantera olika typer av relationer i yrkeslivet.

Tillgång till ett bredare nätverk
En annan fördel med en mentor är att du får plötslig tillgång till ett nätverk som kan vara ovärderligt. Någon som varit med länge har hunnit bygga upp ett solitt nätverk av kontakter som du kan ha nytta av. En lång karriär innebär ofta att man hunnit få inblick i många delar av företag och olika branscher vilket ofta är en intressant adressbok.

En vinst för båda
Mycket av mentorskap handlar om nyttan för den som får stöd. Men faktum är att det ofta växer fram en vänskap som kan bli livslång. Det blir ett givande och ett tagande, där båda får nya insikter som berikar. Det kan många som varit mentor intyga.

Vi vill ge tillbaka
Du kan självklart hitta en mentor på många olika ställen. På Sevenco har vi utvecklat ett program vi kallar Sevenco Executive Mentor. Våra konsulter har fått mycket av att verka i affärslivet och nu tycker vi att det är dags att ge tillbaka.

Vi erbjuder unga ledare en senior konsult som mentor och bollplank. Vill du utvecklas professionellt och få nya perspektiv på ditt yrkesliv och din karriär, så kontakta gärna oss så berättar vi mer. Du kan läsa mer på vår hemsida.

Välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning
Håkan Johansen, VD
070-6680012
hakan.johansen@sevenco.se