Sevenco i nytt strategiskt samarbete

Pressmeddelande
Stockholm 23 mars 2022

Sevenco i nytt strategiskt samarbete

I syfte att möta en ökad efterfrågan från kunder på interimschefer, ingår bemannings- och rekryteringsföretaget Speed ett samarbete med konsultbolaget Sevenco. I och med samarbetet breddar båda företagen sitt tjänsteutbud till marknaden och kan erbjuda inhyrda chefer på ledande positioner.

Speed är en av Sveriges största bolag när det kommer till bemanning och rekrytering, och förfrågningar från kunder om inhyrda kompetenser på ledningsgruppsnivå kommer allt oftare. Bolaget ingår nu ett samarbete med konsultbolaget Sevenco där man får tillgång till deras nätverk av seniora kompetenser, och breddar på så sätt serviceutbud.

Att vi kan erbjuda ytterligare en lösning på våra kunders personalutmaningar är väldigt positivt! Inhyrning av personer på ledande positioner är efterfrågat av våra kunder. Sevenco är väletablerade på marknaden för interimslösningar i Sverige och har en nationellt etablerad uppsättning av seniora konsulter med en bredd som kommer vara till nytta för våra kunder, säger Ann Nilsson, Affärsområdeschef för bemannings- och rekryteringstjänster på Speed.

För Sevenco innebär samarbetet med Speed att de kan erbjuda sina kunder en bredare palett av tjänster och support med traditionella rekryteringsuppdrag.

Med Speed i ryggen får vi tillgång till en större kundbas samtidigt som vi kan slussa uppdrag som faller utanför vår affärsmodell vidare till en erfaren samarbetspartner, säger Håkan Johansen, VD på Sevenco.

Om Sevenco
Sevenco har sedan 1963 hjälpt verksamheter både inom privat och offentlig sektor i Sverige och utomlands med främst interimstjänster på ledningsgruppsnivå. Sevenco har idag ett trettiotal seniora konsulter med gedigen erfarenhet från samtliga positioner i en företagsledning. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om Speed Group
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen är att verksamheten ska vara CO2-neutral senast 2025. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg och Stockholm med en total yta på över 200 000 m2. Företaget omsätter drygt 1 MDSEK och sysselsätter ca 1 600 personer.

Presskontakt Sevenco
Håkan Johansen
VD
070-6680012
hakan.johansen@sevenco.se

Presskontakt Speed Group
Camilla Parneving
Kommunikations- och Marknadschef
033-7227580
camilla.parneving@speedgroup.se