Välkommen Peter Uvemo!

Vi säger varmt välkommen till Peter Uvemo! Peter tar uppdrag som VD/CEO, Försäljnings- och R&D chef, Förändringsledare, Projektledare och Verksamhetsutvecklare. Peter är kreativ, entusiasmerande och en helhetstänkande person med en engagerad och resultatinriktad ledarstil.