Välkommen Thomas Granlund!

Vi säger varmt välkommen till Thomas Granlund! Thomas tar interimsuppdrag som ledare inom försäljning, inköp och logistik samt ledningsarbete, med ekonomisk styrning i fokus. Tillsammans med nya team, projektgrupper och ledning/styrelse arbetar han fokuserat och målmedvetet mot uppsatta mål.