Välkommen Niclas Granér!

Vi säger varmt välkommen till Niclas Granér! Han har djup kompetens och erfarenhet inom förändringsledning, flödesoptimering, projektledning och säkerställande av hela försäljningskedjan från flera olika branscher. Niclas erbjuder expertis som kan transformera och optimera din verksamhet. Genom att effektivisera processer, leda förändringsinitiativ och säkerställa en sömlös integrering av hela försäljningskedjan, kan Niclas öka din verksamhets lönsamhet och kvalitet.