Välkommen Eva Bergenheim Holmberg!

Vi säger varmt välkommen till Eva Bergenheim Holmberg! Hon har bred erfarenhet från ledande befattningar inom HR-området som CHRO/Legal och Intern Kommunikation (IK). Hon har verkat i flera olika branscher, svenska och internationella, privata och statliga och från flera olika ledningsstrukturer.

Hennes huvudansvar har främst varit inom området för HR/Legal /IK. Befattningarna har dock även omfattat ett affärsmässigt ansvar för hela eller delar av verksamhet bland annat i rollen som VD för en utbildningsorganisation.