Britt-Inger Lindahl

Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem. Dessutom är hon en del av Sevenco Teams som genomför förändringsarbete när organisationer står inför nya utmaningar. Britt-Inger har en bred chefs- och ledarerfarenhet inom Ekonomi & Finans och IT i såväl mindre bolag som större koncerner. Hennes erfarenhet sträcker sig över olika branscher och olika kulturer, vilket har gett henne ett bredare synsätt. Hon har även varit styrelsemedlem i internationella dotterbolag. Dessutom har hon arbetat nära distributörer och agenter.

För Britt-Inger är ledarskapet viktigt. Hennes ledarstil är coachande och engagerande, vilket har varit uppskattat av medarbetare under årens lopp. Hon vill få människor att växa och arbetar för att olika kompentenser, personligheter och bakgrund ska samverka i gruppen för att nå de uppsatta målen. Genom sin utåtriktade personlighet har Britt-Inger lätt att samarbeta och kan även anpassa sig till olika situationer. Dessutom är hon analytiskt lagd och tycker om att arbeta med strategiska frågeställningar, men kan även arbeta med mer ”hands-on” när så krävs. Hon brinner för att utveckla verksamheter och realisera strategier, vilket innebär att ständiga förbättringar och effektiviseringar är viktiga komponenter för henne.

Kontakta Britt-Inger Lindahl på 070-260 30 30 | EpostLinkedIn

Britt-Inger Lindahl