Charlotte Hansson

Charlotte arbetar i ett antal börsstyrelser, ordförande i ett statligt bolag samt stödjer bolag med exekveringen av deras tillväxtplaner.

Charlotte har industriell erfarenhet från Transport/Logistik branschen (19 år), varav 11 år som VD samt från Science/Biotech (10 år). Senaste fyra åren på MTD (MorgonTidig Distribution) med utveckling av ett helt nytt Morgontidigt leveransalternativ för e-handlare och dessförinnan på Jetpak.

Charlotte är resultatorienterat med ett genuint intresse för affärsutveckling samt har ett värderingsstyrd och inkluderande ledarskap. Har ett strategiskt helhetsperspektiv, entreprenöriellt förhållningssätt och brinner extra för värdeskapandet tex systematisering och optimering av värdekedjan, digitalisering av affärsmodeller och ett värdebaserat erbjudande dvs hur göra en skillnad (see things through). Digitalisering innebär nya förutsättningar och ställer krav på kunderbjudande, kommunikation och distribution samt förenklar effektivisering och flödesoptimering.

Kontakta Charlotte Hansson på 073-0612025 | Epost | LinkedIn