Eva de Falck

Eva de Falck har en gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn med 22 år i ledande befattningar som chefsjurist och som affärschef i internationell miljö. Hon har även lång erfarenhet från arbete med komplexa internationella affärstransaktioner i offentlig verksamhet. Eva har bred erfarenhet från arbete i ledningsgrupper i börsnoterade finansiella institut, inklusive koncernledningsarbete och har även arbetat i internationella ledningsgrupper med underchefer i bl a Baltikum och de nordiska länderna. Hon är en van ledare för specialister – alltifrån jurister och analytiker till client executives och har arbetat mycket med förändringsledarskap och krishantering. Hennes specialområden är finansiella regelverk, riskhantering, kontroll och bolagsstyrningsfrågor, liksom ledarskap i utmanande situationer.

Förutom erfarenhet från operativa befattningar på hög nivå, har Eva en bred styrelsekompetens sedan över tio års tid. Hon har även varit ledamot i flera valberedningar och arbetat med ägarfrågor. För närvarande är Eva ordförande respektive styrelseledamot i två sparbanker och har även styrelseuppdrag i fintech-sektorn. Hon har haft ett flertal mentoruppdrag åt affärschefer och specialister på hög nivå.

Som person drivs Eva av affär, relation och vision och kombinerar ett högt EQ med ett starkt resultat- och affärsfokus. Hon är en exekutiv problemlösare med hög integritet och förmåga att se helhet och sammanhang.

Eva brinner för ledarskapsfrågor och kan få högpresterande individer att bli ett toppresterande team.

Som kuriosa kan nämnas att Eva är utbildad par- och relationscoach och vid sidan av sitt arbete som senior rådgivare, konsult och styrelseledamot, utbildar sig till samtalsterapeut. Något som vittnar om hennes starka intresse för mänskliga relationer.

Kontakta Eva de Falck på 072-733 48 47 | EpostLinkedIn