Eva Holmberg

Eva Bergenheim Holmberg har bred erfarenhet från ledande befattningar inom HR-området som CHRO/Legal och Intern Kommunikation (IK). Hon har verkat i flera olika branscher, svenska och internationella, privata och statliga och från flera olika ledningsstrukturer.

Hennes huvudansvar har främst varit inom området för HR/Legal /IK. Befattningarna har dock även omfattat ett affärsmässigt ansvar för hela eller delar av verksamhet bland annat i rollen som VD för en utbildningsorganisation.

Som CHRO/Legal/IK har Eva genomfört omfattande strategiska och organisatoriska förändringsarbeten, effektiviseringar och omställningar, vilket medfört förhandling och samverkan med såväl flera olika samhällsaktörer som fackliga organisationer och politiskt förtroendevalda.

Eva har bred kompetens och erfarenhet inom sina ansvarområden både operativt och strategiskt.

Hon har även haft uppdrag som ledamot i flera dotterbolagsstyrelser och i frivillig organisationer.

Vidare har Eva byggt och utvecklat koncernövergripande funktioner för HR och Intern Kommunikation med gemensamma globala affärsmässiga och effektiva processer.

Evas branscherfarenheter spänner från tillverkande industri, IT, utbildnings- och konsultbolag, statlig verksamhet till internationellt arbete inom EU.

Evas fokus ligger på resultat, verksamhet och relationer. Hennes styrka är att leda och utveckla människor till att nå sin fulla potential och därmed på bästa sätt bidra till företagets affärsmässiga mål.

Som person är Eva positiv, lyhörd, har örat mot marken och hög integritet. Hon är vidare utåtriktad och har lätt att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och skapa goda relationer och förtroende på alla nivåer i företaget.

Kontakta Eva Holmberg på 070 64 01 961 | Epost

Eva Holmberg