Hans Sandén, Styrelseordförande/Partner

Hans Sandén tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, produktchef, försäljningschef, logistikchef eller projektledare.

Med erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer inom Sverige, Tyskland, Finland, Polen och de baltiska länderna, har Hans förvärvat en gedigen kompetensbas. Han har jobbat mycket med operativt ledarskap för att vända verksamheter, arbeta med rekonstruktioner, företagsförvärv, fusioner, export, att effektivisera organisationer och utveckla team inom transport, logistik, verkstadsindustri, skogsindustrin, hustillverkning och elektronikindustrin. Vidare har Hans arbetat med att integrera verksamheter i multinationella företag med bas i Sverige, Tyskland, Finland och Baltikum. Förändrings- och verksamhetsledning är en stor del av hans insatser som har genomförts i Europa, Sydafrika, Dubai, Kina och Australien.

Som person är Hans målmedveten, drivande och resultatorienterad med ett starkt fokus på att bygga och utveckla grupper som åstadkommer förändring och förbättring.

Kontakta Hans Sandén på 070 323 95 30 | Epost | LinkedIn

Hans Sandén

Styrelseordförande/Partner