Harald Bengtsson

Harald har drygt 30 års bankerfarenhet som kontorschef, rörelsechef och regionchef i Stockholm och Östergötland/Småland. Harald har i sitt ledarskap coachat företagsrådgivare & chefer, lett utvecklingen av kund & affärsorienterade arbetssätt och varit beslutsfattare för kreditgivning till företag.

Harald startade 2015 ett konsultföretag med fokus på finansieringslösningar till företag. Många års erfarenhet av kundernas behov i olika faser tillsammans med ett stort nätverk har möjliggjort kreativa och värdeskapande lösningar som både gagnat företag och kreditgivare. Fokusområden är bolag som befinner sig i finansiellt utmanande situationer avseende förvärv, tillväxt eller rekonstruktion. Finanskrisen under 90-talet men även senare lågkonjunkturer har gett Harald mycket goda kunskaper om hur man på ett framgångsrikt sätt hanterar obeståndssituationer. En stor förståelse för både företagets och kreditgivarens situation är betydelsefullt för en lyckad rekonstruktion.

Harald är även styrelseledamot i en fristående Sparbank, en pensionsförening och ett familjeägt fastighetsbolag.

Några kännetecken för Harald är relationsbyggare, integritet, engagemang och resultatfokus.

Kontakta Harald Bengtsson på 076-3385858 | Epost | LinkedIn