Joakim Hammar

Joakim Hammar har ett mycket starkt affärsfokus och drivs av att få strategier att förverkligas till varaktiga resultat i verkligheten. Han har lång erfarenhet från att framgångsrikt bygga helheten av affären från R&D och produktutveckling på fabriksgolvet, till sortimentsbygge, inköp, prissättning, kampanjande och förflyttning av varumärken.

Från ledande befattningar inom våra största och mest framgångsrika detaljhandelsföretag är Joakim van att snabbt sätta sig in i nya förutsättningar, samt navigera omväxlande marknadskrav och kundpreferenser. I miljöer med hård konkurrens och ambitiösa tillväxt- och lönsamhetskrav står han för stabilitet, handlingskraft och kreativa lösningar.
Joakim är en erfaren och autentisk ledare som skapar tydlighet, engagemang och mod hos sina medarbetare. Han identifierar och utvecklar talanger och ger förtroende och stort ansvar till de som vill växa med affärerna, företaget och dess kultur.

Efter att ha levt och arbetat tolv år i Asien, samt därtill gjort mycket affärer i bl a Östeuropa, behärskar Joakim internationella affärsrelationer mycket väl.

Joakims spetskompetens ligger inom affärsutveckling, ledarskap, inköp, supply chain samt hållbarhet. Inom det sistnämnda området har Joakim åstadkommit omfattande resultat i såväl materialutveckling, styrning mot hållbara alternativ samt implementering av uppförandekoder i produktion.

Utöver mode, heminredning och FMCG har Joakim även erfarenhet av arbete med material till fastigheter, byggen och större infrastrukturprojekt.

Bortom de strikt professionella uppdragen har Joakim varit gästföreläsare på Handelshögskolan i Stockholm samt utvecklat ett antal ledarskapsprogram.

Joakim tar uppdrag inom affärsutveckling, inköp, sortiment, supply chain och hållbarhet.

Kontakta Joakim Hammar på 070 166 14 88 | EpostLinkedIn