Konsulter

Anna Håkansson


Anna Håkansson har bred erfarenhet från ledande befattningar och olika uppdrag i stora koncerner inom både privat och offentlig verksamhet. Den röda tråden... Läs mer
Kontakta: 070 55 38 155 | Epost | LinkedIn

Britt-Inger Lindahl


Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem... Läs mer
Kontakta: 070-260 30 30 | Epost | LinkedIn

Eva de Falck


Eva de Falck har en gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn med 22 år i ledande befattningar som chefsjurist och som affärschef i internationell miljö... Läs mer
Kontakta: 072 733 48 47 | Epost | LinkedIn

Eva Holmberg


Eva Bergenheim Holmberg har bred erfarenhet från ledande befattningar inom HR-området som CHRO/Legal och Intern Kommunikation (IK). Hon har verkat i flera olika branscher, svenska…070 640 19 61 | Epost |

Fredrik Sidahl


Fredrik Sidahl har närmare 40 år i industrin på olika ledande befattningar i främst fordonsindustrin. Fredrik började sin karriär på Volvo Cars där han sista åren var projektchef i Holland…Läs mer
Kontakta: 070 680 59 53 | Epost | LinkedIn

Hans Sandén

Styrelseordförande/Partner

Hans Sandén tar interimsuppdrag som VD/CEO, rådgivare, produktchef, försäljningschef, logistikchef eller projektledare. Med erfarenhet från multikulturella arbetsmiljöer... Läs mer
Kontakta: 070 323 95 30 | Epost | LinkedIn

Håkan Johansen

VD/Partner

Håkan Johansen kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, marknad, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han har flerårig erfarenhet som chef och konsult från många... Läs mer
Kontakta: 070 668 00 12 | Epost | LinkedIn

Jan Treffenberg


Jan Treffenberg tar uppdrag som Logistikchef, Inköpschef, produktionschef, verksamhetsutvecklare och projektledare. Jan har erfarenhet från såväl stora som små internationella- samt nationella bolag samt från offentlig förvaltning…Läs mer
Kontakta: 073 663 618 0 | Epost | LinkedIn

Joakim Hammar


Joakim Hammar har ett mycket starkt affärsfokus och drivs av att få strategier att förverkligas till varaktiga resultat i verkligheten. Han har lång erfarenhet från att framgångsrikt bygga helheten av affären från R&D …Läs mer
Kontakta: 070 166 14 88 | Epost | LinkedIn

Lennart Jansson


Lennart Jansson är senior managementkonsult och affärsrådgivare på Sevenco. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling... Läs mer
Kontakta: 076 310 46 36 | Epost | LinkedIn

Lennart Östman


Lennart Östman tar interimsuppdrag som VD/CEO, CFO, supplier risk manager, controller eller som projektledare. Lennart har omfattande erfarenhet inom finans, försäljning... Läs mer
Kontakta: 070 439 24 39 | Epost | LinkedIn

Linus Hedén


Linus är en kommersiellt driven och nyfiken ledare med mer än 20 års erfarenhet från olika ledande positioner från flera branscher. Linus tar roller som VD/CEO, Kommersiellchef/CCO, Marknadschef/CMO…Läs mer
Kontakta: 070 328 94 85 | Epost | LinkedIn

Mats Lindmark


Mats Lindmark tar uppdrag som CIO, Fastighetschef, Projektledare i förändringsledning & Verksamhetsutveckling. Mats har erfarenhet från såväl privata som statliga bolag och offentlig förvaltning...Läs mer
Kontakta: 070 964 12 46 | Epost | LinkedIn

Niclas Graner


Niclas har djup kompetens och erfarenhet inom förändringsledning, flödesoptimering, projektledning och säkerställande av hela försäljningskedjan från flera olika branscher. Niclas erbjuder expertis som kan transformera…Läs mer
Kontakta: 070 444 00 80 | Epost | LinkedIn

Peter Björling


Peter tar interimsuppdrag som Digitaliseringsledare, CIO, Försäljningschef, Förändringsledare & Verksamhetsutvecklare. Peter har en bakgrund inom IT har haft en lång rad ledande befattningar... Läs mer
Kontakta: 073 358 58 30 | Epost | LinkedIn

Peter Uvemo


Peter tar uppdrag som VD/CEO, Försäljnings- och R&D chef, Förändringsledare, Projektledare och Verksamhetsutvecklare. Peter är kreativ, entusiasmerande och... Läs mer
Kontakta: 070 689 68 64 | Epost | LinkedIn

Päivi Redig


Päivi Redig tar interimsuppdrag som CIO, IT Chef, Projektledare. Päivi är kreativ, analytisk och utvecklingsorienterad med mer än 20 år i olika ledarroller inom IT... Läs mer
Kontakta: 070 166 43 43 | Epost | LinkedIn

Robert Svantesson

Partner

En mycket kreativ och nytänkande person med en engagerad och resultatorienterad ledarstil. En god lyssnare som gillar att utveckla team och organisationer... Läs mer
Kontakta: 0736 404 121 | Epost | LinkedIn

Svein Gunnberg

Svein Gunnberg har lång och bred internationell erfarenhet av inköp, logistik och hållbarhetsrelaterade frågor inom olika branscher. Han har de senaste 25 åren haft ledande inköpsbefattningar inom ... Läs mer
Kontakta: 070 541 35810705413581 | Epost | LinkedIn

Torbjörn Estman

Partner

Torbjörn Estman tar interimsuppdrag som logistikchef, inköpschef, försäljningschef, rådgivare eller projektledare. Han har lång erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, att bygga upp... Läs mer
Kontakta: 070 340 90 02 | Epost | LinkedIn