Lennart Jansson

Lennart Jansson är senior managementkonsult och affärsrådgivare på Sevenco. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han kan även ta uppdrag inom HR. Lennart fungerar också som mentor till chefer.

Lennart har flerårig erfarenhet som chef och konsult från bank- och finans, råvaror, (olja), samt olika typer av konsultverksamhet och är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter. Han har även arbetat med rekonstruktioner och turnarounds.

Hans branscherfarenheter spänner från bank och finans, råvaror, juridik. handels- och konsultföretag samt rekrytering på executive search nivå under ca 20 års tid. Lennart har i flera befattningar arbetat med kreditanalys, råvaruimport, försäljning mot konsumenter och har sist men inte minst även lång erfarenhet inom business-to-business försäljning, där hans fokus på kund och lönsamhet har varit mycket framgångsrikt.

Lennarts fokus på resultat, verksamhet, relationer, försäljning och att utveckla människor är några av hans styrkor.

Kontakta Lennart Jansson på 076 310 46 36 | EpostLinkedIn