Linus Hedén

Linus är en kommersiellt driven och nyfiken ledare med mer än 20 års erfarenhet från olika ledande positioner från flera branscher. Drivkraften är ständig förbättring genom förändring och utveckling.

Linus tar roller som VD/CEO, Kommersiellchef/CCO, Marknadschef/CMO, Projektledare, Verksamhetsutvecklare och Affärsutvecklare

Med sin tyngdpunkt i den kommersiella sidan och med tydligt affärsfokus har Linus lång erfarenhet som VD, Marknads- och Försäljningschef samt andra chefsbefattningar. Detta spänner över tjänsteproducerande företag, BPO (business process outsourcing), Logistik och Supplychain.

Genom att kombinera sin analytiska förmåga med stor erfarenhet av genomförande tar Linus processen från analys, utformar strategin och genomför den med fullt ansvar hela vägen igenom. Detta har han erfarenhet av att göra på bolagsnivå, avdelningsnivå och tjänstnivå.

Linus har ett stort intresse för människor och ett prestigelöst ledarskap som bygger på delaktighet och ansvar. Att utveckla människor och organisation är en viktig faktor i att nå framgång och resultat.

Linus sätter sig snabbt in i nya situationer tack vare sin breda kompetens, nyfikenhet och förmåga att lyssna. Utifrån detta kan han snabbt bilda sig en uppfattning och formulera vad som behövs just i den givna situationen för att uppnå resultat.

Kontakta Linus Hedén på 070-328 94 85 | EpostLinkedIn