Mats Karlsson

Global industriell företagsledare med erfarenhet av att driva lönsam tillväxt inom flera branscher och geografiska regioner. Betydande styrelseerfarenhet och suttit i styrelser i 17 länder.

Specialiteter

Management (P&L), M&A, strategiutveckling och förändringsledning, försäljning, konsument- och industriell marknadsföring, industriell distribution, tillverkning, supply chain management, IoT och energilagring. Har etablerat tillverkning, joint ventures  i en mängd olika geografiska områden, inklusive Mellanöstern, Sydafrika, Japan och Ryssland. Mångårig förvärvserfarenheter och har styrelseuppdrag i noterade och onoterade bolag.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Askalon AB och Centriair Holding AB. Styrelseledamot i VBG Group och Fergas Group.

Arbetslivserfarenhet

Vd och koncernchef i Axel Johnson International, 2008–2016. Vd i AxFlow, 2004–2008. Affärsområdeschef i Munters Humicool Europe, 1998–2004. Affärsområdeschef Primus Sievert, 1993–1998. Affärsutvecklingschef i Sanitec, 1990–1993 och Atlas Copco, 1985–1990.

Kontakta Mats Karlsson på 070 627 36 30 | EpostLinkedIn