Michael Juniwik

Michael Juniwik tar interimsuppdrag som VD/CEO, regionchef, verksamhetsutvecklare, affärsområdeschef, disruptiv affärsutvecklare, förändringsledare och som projektledare.

Bredden och djupet i Michaels kompetens gör honom till en kommersiellt och kommunikativt driven ledare och nytänkande entreprenör. Han är vass inom kundintensiva verksamheter med hög konkurrens. Tillsammans med medarbetare skapar han framgångsrika företagskulturer och bygger upp organisationer.

Omställningsprocesser, verksamhetsutveckling, M & A, due diligence, kapitalanskaffning, internationella förhandlingar, franchise, upphandling av stora IT-projekt, gamification, betalflöden, katastrof-planering, mediehantering och varumärken är områden Michael har arbetat inom. Med ett starkt kund- och säljfokus är Michael en reflekterande strateg och beslutsmässig doer som också analyserar, planerar, hyllar ordning och reda där han vill ha struktur och lönsamhet.

Branscherfarenheter finns inom: handel/e-handel, flyg, persontransporter, bredband, sällanköpshandel, elektronikbranschen, besöksnäring, upplevelser, hotell, CRM/DR och grossistverksamhet.

Kontakta Michael Juniwik på 070 821 4500 | Epost | LinkedIn