Niclas Granér

Niclas har djup kompetens och erfarenhet inom förändringsledning, flödesoptimering, projektledning och säkerställande av hela försäljningskedjan från flera olika branscher. Niclas erbjuder expertis som kan transformera och optimera din verksamhet. Genom att effektivisera processer, leda förändringsinitiativ och säkerställa en sömlös integrering av hela försäljningskedjan, kan Niclas öka din verksamhets lönsamhet och kvalitet.  

Sitt ledarskap har Niclas utvecklat i Försvarsmakten under åren som officer i flygvapnet, ett ledarskap som han har tagit med sig och vidareutvecklat under sina mer än 30 år som chef och ledare. Det kännetecknas av att han är trygg i rollen som ledare, tydlig i kommunikationen och får med sig medarbetarna mot målet. Detta har gjort att Niclas har fått omdömet att han jobbar hårt och att han verkligen får saker att hända.  

Niclas tar gärna roller som: COO, operativ chef, Logistikchef, Projektledare och verksamhetsutvecklare inom logistik, VD/CEO samt övrigt ledningsarbete. 

Kontakta Niclas Granér på 070 444 00 80 | EpostLinkedIn