Kompetens och kunskap - resultat och kundnytta

Om Sevenco

Sevencos genomförandekonsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, Marknads-, Försäljnings-, Produktions-, Inköps-, Projekt-, Fastighets-, Logistik- och Ekonomichefer, som projektledare och som konsulter inom verksamhetsutveckling.

Sedan 1963 har vi fokuserat på att, med kort startsträcka, leverera förändring med bestående resultat och reell kundnytta. 

Medarbetarna/ Konsulterna

Sevencos utvalda konsulter är seniora och erfarna ledare som jobbat inom flera chefsbefattningar i en mängd olika branscher. De vet vad som krävs för att leda och driva verksamheter mot uppsatta mål. Våra konsulter har varit med om både uppgång och motgång, att vända röda siffror till svarta, hitta nya affärer, utveckla medarbetare, genomdriva förändringar, hantera kriser och oväntade situationer. Att vara lyhörd, analytisk, flexibel och förmåga att kunna hantera stora förändringar är några viktiga parametrar.

Inget uppdrag är det andra likt och därför ser lösningarna olika ut för våra kunder.  Kort sagt: Sevencos konsulter är resultatorienterade och förankrade i verkligheten.  Vi levererar. Sevenco är konsulter inom företagsledning.

Branscherfarenhet

Våra konsulter har branscherfarenheter inom bland annat:

 • Industri
 • Produktion
 • Retail / Handel
 • Säkerhet
 • Logistik
 • IT
 • Transporter
 • Telekom
 • Service
 • Finans
 • Fastighet
 • Grossist
 • Offentlig sektor

Uppdragsroller

Sevencos konsulter tar bland annat uppdrag som:

 • CEO/ VD
 • COO/ Operativ chef/Driftschef
 • CFO/ Finanschef, Ekonomidirektör, Ekonomichef
 • CIO/ IT-chef
 • R & D Director eller Manager/ Forsknings- och utvecklingschef
 • Purchasing Manager/ Inköpschef
 • Head of production/ Produktionschef
 • Human Resource Director & Manager / HR-chef, Personalchef
 • Quality Manager / Kvalitetschef
 • Marketing Director/ Marknadschef
 • Sales Manager/ Försäljningschef
 • Logistics Manager/ Logistikchef
 • Project Manager/ Projektledare

Är du intresserad av att arbeta som konsult på Sevenco och vill veta mer? Kontakta oss.

Att vara chef och ledare – interim management

Det är få chefer som klarar av att vara chef hela vägen i ett företags utveckling – från entreprenörsfasen, uppgången, förvaltningsskedet och genom företagets kriser. Fler och fler företag behöver olika typer av chefer vid olika tidpunkter. Det är det interim management – chef att hyra – handlar om. Att lösa ett företags chefsproblem under en begränsad tid och att nå maximal effekt för företagets eller organisationens utveckling.

Genomförandekonsulter

Våra konsulter går in i företag och organisationer där det behövs förändring av något slag. Vi tar vid från dag ett och ser till att jobbet blir gjort. Vi genomför helt enkelt och våra medarbetare kallas ofta genomförandekonsulter. En Sevenco-konsult är en person med mångårig erfarenhet och vet hur man undviker misstagen.

Kunderna

Verksamheter inom privat och offentlig sektor förändras och behöver utvecklas. Något måste åtgärdas för att det blivit fel eller det går för sakta i organisationen. Våra konsulter ser till att det blir gjort och i tid, det vi kallar att vara en genomförande-konsult. Du som uppdragsgivare får tillgång till konsulter med ledarerfarenhet som kan företagande och som har byggt upp många olika organisationer genom åren. Varje kund och situation är unik och vi börjar med ett ”vitt papper” det vill säga vi har inga färdiga modeller som vi använder oss av. Vår främsta uppgift är att hjälpa dig att uppnå önskat resultat. Som mentorer bidrar vi till att ta ett operativt ansvar för genomförandet.

Var finns Sevenco?

Vi finns vid Hötorget mitt i Stockholm och blickar ut över kommersen. Torghandel är en utmärkt symbol för en marknad eller näringslivet med sitt utbud och efterfrågan. Våra uppdragsgivare finns främst i Stockholm och i mälardalen, men också i övriga Sverige och utomlands. Uppdragen varierar från några månader till flera år, allt beroende på kundernas behov.

Varför paraplyer?

Ordet paraply kommer från franskans parapluie och betyder ordagrant ”mot regn”. Genom historien har paraplyer stått för skydd, support, rikedom, makt och värdighet. De sägs också bringa lycka och långt liv. Parasoll är symbol för solen och ett paraply är symbol för skugga. Paraplyer och parasoller uppstod i antika Egypten, Syrien, Indien och Kina för över 3000 år sedan och blev snabbt eftertraktade.

För oss på Sevenco är ett paraply en symbol för hjälp och support eftersom vi är konsulter inom företagsledning.

Läs om vår historia

Tjänster

Vad behöver ni?