Peter Björling

Peter tar interimsuppdrag som Digitaliseringsledare, CIO, Försäljningschef, Förändringsledare & Verksamhetsutvecklare.

Peter har en bakgrund inom IT har haft en lång rad ledande befattningar på internationella samt svenska bolag. Hans erfarenhet sträcker sig från den privata till den offentliga sektorn.  Branscherfarenheten är allt från Verkstadsindustri, Telecom till Hälso-sjukvård.

Peter är en erfaren ledare med stor erfarenhet av organisationers behov av förändring och betydelsen av medarbetarens roll och medverkan i en sådan. Han är prestigelös en god lyssnare och ser till att medarbetarna får möjlighet att växa.

Med erfarenheten från 30 år inom IT har Peter en gedigen erfarenhet av vad IT kan möjliggöra och engagerar sig i organisationers strävan att öka sin konkurrensförmåga genom bl.a digitala transformationsarbeten och förbättrade automatiseringsprocesser. Projekt som kan sträcka sig alltifrån månader till år.

Utmärkande egenskaper är hans kreativitet, ödmjukhet och ett stort fokus att uppnå uppsatta mål tillsammans med organisationens medarbetare.

Kontakta Peter Björling på 073 358 58 30 | EpostLinkedIn