Peter Uvemo

Peter tar uppdrag som VD/CEO, Försäljnings- och R&D chef, Förändringsledare, Projektledare och Verksamhetsutvecklare.

Peter är kreativ, entusiasmerande och en helhetstänkande person med en engagerad och resultatinriktad ledarstil. En god lyssnare som gillar att utveckla medarbetare och organisationer samt att implementera strategier. Är inkännande och prestigelös med en tydlig målbild och en stor drivkraft att bygga framgångskulturer och skapa resultat. Han har varit verksam inom försäljning, marknad och produktutveckling med lång erfarenhet av olika ledande befattningar och VD inom tillverkningsindustrin. Peter har erfarenhet av internationell försäljning samt drivit flera förbättrings- och förändringsarbeten som omfattat digitalisering och kvalitetssystem.

Peters främsta kompetenser är: Ledarskap, Försäljning, Utveckling, Produktion och Logistik. Branscherfarenheter primärt från Verkstadsindustri – tillverkning. Med sin breda kompetens och lyhördhet sätter Peter sig snabbt in i nya situationer med stor förståelse för olika behov och samband.

Kort sagt är Peter en lyhörd resultatdriven ledare med där organisationens mål är att  med stor lyhördhet och kompetens omsätta behov till handling och önskat resultat.

Kontakta Peter Uvemo på 070 689 68 64 | EpostLinkedIn