Robert Svantesson

En mycket kreativ och nytänkande person med en engagerad och resultatorienterad ledarstil. En god lyssnare som gillar att utveckla team och organisationer, mjuk i relation men hård på fakta. Främsta drivkrafter är att bygga framgångskulturer och skapa resultat.

Robert har sin tyngdpunkt inom försäljning och utveckling med lång erfarenhet som VD och andra chefsbefattningar. Erfarenheterna spänner över teknikhandel, tillverkningsindustri och produktutveckling. Han har även drivit flera förbättrings- och förändringsarbeten som omfattat digitalisering och automation.

Främsta kompetenser är Ledarskap, Försäljning, Utveckling, Produktion och Logistik. Branscherfarenheter från Verkstadsindustri-, Fordon, HVAC och Medicinteknik.

Med sin breda kompetens och lyhördhet sätter Robert sig snabbt in i nya situationer med stor förståelse för olika behov och samband. Robert är en prestigelös doer med fokus på genomförande.

Robert tar uppdrag som VD/CEO, Försäljnings- och R&D chef, Förändringsledare, Projektledare och Verksamhetsutvecklare.

Kontakta Robert Svantesson på 0736 404 121 | Epost | LinkedIn