Svein Gunnberg

Svein Gunnberg har lång och bred internationell erfarenhet av inköp, logistik och hållbarhetsrelaterade frågor inom olika branscher. Han har de senaste 25 åren haft ledande inköpsbefattningar inom verkstads-, process-, bygg och anläggning samt tjänstesektorn. Utmaningarna är stort sett de samma, vikt och prioritet varierar är Svein’s erfarenhet.

Svein’s fokus har alltid legat på affärsmässighet och affärsnytta där företagets överordnade mål och strategier ska vara lätt igenkännbara inom inköp och hållbarhet, på såväl strategisk, taktisk och operationell nivå. I dessa tider då inflation, risker och brister i leveranskedjor samt socialt ansvarstagande ”up-stream” i leverantörsled är högst påtagliga riskfaktorer kräver detta tät samarbete mellan olika funktioner.

Som ledare och chef tror Svein på individens egen kraft och förmåga och han letar alltid efter styrkor hos medarbetarna för att skapa högpresterande team som levererar goda resultat efter satta strategiska mål. Svein är en duktig kommunikatör och har förmågan att inspirera och förmedla värden och visioner så att alla drar åt samma håll.

Svein tar uppdrag som interim inköpschef (inköps- och kategoristrategier, organisation & beslutsprocesser, vettiga processer och system, rapportering av inköpsnyckeltal) och/eller uppdrag där förändring och transformation av inköpsfunktionen är behövlig. Svein’s spetskompetens ligger också inom särskilda områden som införande av Supplier Relationship Management (SRM) funktioner, Supply Chain Risk/Resilience analyser och hållbarhetsuppföljning kopplat till inköp såsom CO2-rapportering (alla Scopes), cirkularitet och socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 

Kontakta Svein Gunnberg på 070 541 3581 | EpostLinkedIn