Thomas Granlund

Thomas tar interimsuppdrag som ledare inom försäljning, inköp och logistik samt ledningsarbete, med ekonomisk styrning i fokus.

Tillsammans med nya team, projektgrupper och ledning/styrelse arbetar han fokuserat och målmedvetet mot uppsatta mål. Genom långvarigt affärsmannaskap, har Thomas arbetat med bl. a. pris- och produktstrategier, framtagande av koncept samt processarbete med uppbyggnad av nya bolag, vilket har gett honom den erfarenhet som krävs.

Thomas värdesätter att dagligen arbeta med människor, både som ledare, chef och coach. Genom hans erfarenhet av att alltid lyfta blicken och därigenom se hela bilden leder till önskvärda resultat. Med sin kommunikativa förmåga bygger Thomas tillitsfullt starka relationer, helst genom hela företaget för att nå målet.

Respekt, ödmjukhet och längtan inför nya möten med människor, visioner och målbilder är det som drivit Thomas framåt dagligen under hans mångåriga, spännande och utmanande arbetsliv inom Retail och E-handel. Thomas är en nyfiken människa som hela tiden testar nya vägar och lösningar.

Thomas har tidigare arbetat som konceptutvecklare inom resebranschen, CEO inom livsmedelsproduktion och har under de sista 12 åren haft ett flertal ledande roller inom E-handel.

Med sin breda bakgrund bidrar Thomas även i positioner som förändringsledare i organisationer/team, verksamhetsutvecklare, affärs- eller säljutveckling samt projektledning. Vilja, utveckling och ständigt lärande är otroligt viktigt för glädje, tillfredsställelse och framgång.

Kontakta Thomas Granlund på 070 52 03 046 | EpostLinkedIn