Tillsatta uppdrag

Sevencos genomförandekonsulter har under åren utfört hundratals uppdrag som inhyrd VD, Marknads-, Försäljnings-, Produktions-, Inköps-, Projekt-, Fastighets-, Logistik- och Ekonomichefer, som projektledare och som konsulter inom verksamhetsutveckling. Nedan kan du läsa om ett urval av de tillsatta uppdragen vi jobbat med.

Försäkringsbolag
Systemstöd

Oil & Gas
It-chef

Försäkringsbolag
CFO

Handelsföretag
Strategisk projektledare

Ideel organisation
Gruppchef ekonomiska processer

Transport
Fastighetschef

Tillverkande
Projektledning marknad och försäljning

Fastighetsbolag börsnoterat
HR-chef

Industri
Försäljningschef

Fastighetsbolag börsnoterat
HR-chef

Handelsföretag
Support Supply Chain project

Transport
VD

Handelsföretag
Support Supply Chain project

Transport
Fastighetschef

Transport
IR-chef

Transport
Fastighetsingenjör

Transport
Ekonomistöd

Oil & Gas
Projektledning inom ett oljebolag

Fastighetsbolag börsnoterat
HR-chef

Transport
Fastighetschef

Fastighetsbolag börsnoterat
CFO

Fastighetsbolag börsnoterat
HR-chef

Fastighetsbolag börsnoterat
HR chef

Fastighetsbolag börsnoterat
VD

Konsultbolag
VD

Retail
Supply Chain Director

Retail
Försäljnings- och Servicechef

Konsultbolag
Verksamhetsutveckling

Långsiktigt samarbete – för att kunna agera snabbare

Vi tror att en god strategi är att ha en leverantör som är varm i kläderna och förstår ert företag, som med kort varsel kan ersätta personen. Då kan skadan minimeras och till och med vändas till något positivt. Se till att skaffa ett ”journummer” när det oväntade händer – självklart blir ingen gladare än vi om du då ringer oss.

Håkan Johansen är VD på Sevenco och tar dessutom interimsuppdrag som VD och inom försäljning, marknad, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Håkan har flerårig erfarenhet som chef och konsult från många olika branscher och är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter. Håkans fokus på resultat, verksamhet, relationer, försäljning och att utveckla människor är några av hans styrkor.

Ring Håkan på 070 668 00 12 eller skicka ett mail till hakan.johansen@sevenco.se