Torsten Håkansta

Torsten Håkansta har mångårig och solid erfarenhet inom ledande befattningar som VD, koncernchef och Generaldirektör, arbete inom koncernledningar, som styrelseordförande respektive styrelsemedlem inom välkända bolag. Torsten har byggt upp flera verksamheter och vet vad som krävs när förutsättningar dramatiskt förändras. Han är också en efterfrågad mentor och engagerad relationsbyggare.

Torstens kompetensområden omfattar: organisationsutveckling, strategiska turn-around uppdrag, exit strategier, M & A, börsnoterade respektive ägarstyrda bolag, samordnings- och synergiarbete. Andra erfarenheter är myndighetsarbete och politisk styrning. Inre och yttre förändring av bolag som påverkar marknad, identitet, varumärken och medarbetare.

Hans branscherfarenheter finns bl a inom: digitalisering och e-hälsa, offentlig sektor, säkerhet, sjukvård, skola och omsorg, bemanning och omställning, organisationsutveckling och VM-arrangemang.

Kontakta Torsten Håkansta på 070 679 65 05 | Epost | LinkedIn