turnaround-management

TURNAROUND MANAGEMENT

Ett stöd i tuffa tider

Med vikande försäljning, negativ resultatutveckling, likviditetsproblem eller i konkurssituationer när företag hamnar på obestånd eller står inför rekonstruktion – då kan Sevencos erfarna konsulter vara ett stöd för att klara ut situationen.

                      Vi ha varit med om liknande situationer flera gånger, där vi haft en roll som rådgivare eller ofta handfast fått vara med och få ordning på situationen. Det kan vara att gå in i en interim ledningsroll med styrning av verksamheten – på styrelse-, ledning, eller managementnivå – eller att ta ansvar för att leda vissa områden.

En bred erfarenhet

Våra seniora konsulter har lång erfarenhet av allt ifrån Ekonomi & finans, HR, Inköp & logistik och IT & systemupphandling, till Marknad & försäljning och Produktion. Vi har arbetat i de flesta typer av verksamheter och är vana att snabbt sätta oss in i, och förstå, nya situationer – det är kanske konsultens viktigaste kompetens

Navigera genom olika förändringsfaser

Sevenco har funnits länge, ett kvitto på att vårt arbetssätt fungerar, och vi har hunnit att se det mesta. Vi har byggt upp en stark plattform och kan hjälpa till att hantera olika faser och situationer. Det handlar om att snabbt komma igång och få en bild av nuläget för att kunna ge en relevant analys över vad som behöver åtgärdas. Vilket sedan implementeras – och när situationen har stabiliserats ordnar vi som interimslösning en professionell överlämning till den långsiktiga ledningen.

Sevenco_Konsultmodell-webb

Skräddarsytt Sevenco-team

Tillsammans går vi igenom er situation och sätter samman ett effektivt team, anpassat efter era behov. Vi kan bidra med kompletterande kompetenser som har ett gemensamt arbetssätt. Du får en affärspartner som snabbt är igång och levererar från en hållbar värdegrund.

Kontakta oss för att komma igång

Vill du veta mer om hur vi arbetar med Turnaround Management – kontakta Håkan Johansen, VD, på 070-668 00 12, hakan.johansen@sevenco.se