Verksamhetskonsult


För oss handlar verksamhetsutveckling om att ha förmåga att hantera förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Helt enkelt bli bättre på det man gör. Att alla inom organisationen vet vad som ska göras och hur – på vilket sätt – för att uppnå målen. Allt hänger ihop i verksamheten: processer, system, medarbetare och hur man arbetar. Det är lätt hänt att bli lite hemmablind, att fortsätta på den upptrampade stigen när allt rullar på inom organisationen. Tills en dag det inte fungerar längre, eller ännu hellre innan.Något måste göras. Men vad? Vilka åtgärder och beslut måste tas? Vad får det för konsekvenser? Det behövs andra nya ögon och någon som har utifrån-och-in tänk och tvärtom. Av erfarna konsulter som har jobbat med förändringsledning, som har utvecklat olika verksamheter och processer och som faktiskt vet vad som krävs på den förändringsresan. Det är här våra konsulter och Sevenco kommer in som en resurs till er. Nya tankar och nya perspektiv är nyckeln liksom att göra organisationen bättre idag och bättre rustade för framtiden.

Vad behöver ni?