Den nya flexibiliteten – från var till när

Vi har alla upplevt hur pandemin förändrat arbetsvillkoren för många. Det finns undersökningar som visar att drygt 45% av alla som arbetar vid en bildskärm nu arbetar hemifrån. Frågan alla ställer sig är: Vad kommer hända i framtiden, efter pandemin? Vill vi fortsätta att arbeta hemifrån eller hur kommer det att se ut?

Historiskt har hemarbete setts som en förmån som få haft tillgång till. Ledningen ansåg att det fanns en stor risk att man inte skulle vara produktiv och det var svårkontrollerat, därför var man återhållsam.

Detta har sakta svängt. Det finns studier från innan pandemin som visar att ca 10% arbetade hemifrån på heltid, och ytterligare 20% som gjorde det då och då. Och med pandemin kom närmast ett paradigmskifte.

Fördelar och nackdelar

För arbetsgivare är givetvis hälsoaspekten viktig i det korta perspektivet. På längre sikt pratar allt fler om hur behovet av lokaler kommer att minska, vilket kan innebära stora besparingar när kontorsytorna krymper. Beräkningar visar att det kan bli besparingar på i genomsnitt 20%, med stora variationer beroende på i hur attraktiva områden man sitter. Detta kan skapa utrymme för att implementera program som till exempel stimulerar företagskultur, samarbete och sammanhållning – vilket man tror kommer vara områden som då behöver stärkas.

Man tror också att vi kommer att bli mer lättflyktiga på jobbet. Det blir enklare att ta steget och byta jobb när vi inte har ett kitt i form av lokaler, spontana möten, kaffepauser, after work mm som binder ihop oss. Därför är det viktigt att hitta nya former för umgänge, idéutbyten och samarbete som ger oss den stimulans vi behöver.

Effektivare hemifrån

Att arbeta hemifrån kan ge en ökad effektivitet på många sätt. Till exempel ett finansbolag som arbetar med fordringar upptäckte att det var stora variationer i när medarbetarna var som mest effektiva. Några var det mellan kl 6-10 på morgonen, andra mellan 13-17 på eftermiddagen. Och vissa var som mest effektiva mitt i natten.

Ett säljbolag upplevde att hemarbete ger lägre konvertering av affärer – men å andra sidan hinner man kontakta många fler när man inte behöver resa på samma sätt. Så den totala försäljningen ökar faktiskt.

Men den nya flexibiliteten innebär så mycket mer. Gartner har i sin undersökning, 2020 ReimagineHR Employee Survey, sett att i organisationer som har en 40 timmars arbetsvecka är de högpresterande 36 % av medarbetarna. Men i organisationer som ger full flexibilitet kring när, var och hur mycket man arbetar så är det hela 55% som är högpresterande.

Ny konkurrens på arbetsmarknaden

Det innebär att vi sannolikt snart måste ställa om vårt tankesätt. Vi rekryterar inte medarbetare runt en plats eller ett kontor. Vi rekryterar de som är bäst lämpade för uppgiften. Var de sedan befinner sig är underordnat. Helt plötsligt styrs lönesättningen av det globala marknadsvärdet på individen, inte det lokala marknadsvärdet där man befinner sig. Många techföretag har profilerat sig med kontor som lockar anställda att tillbringa både jobb och fritid där, de kan behöva tänka nytt i en ny flexibel arbetsmarknad.

Nya krav på arbetet

De som idag är nya på arbetsmarknaden ställer höga krav på flexibilitet, men är också beredda att ta ansvar. Flexibilitet kring var man arbetar är inte bara en fördel utan ett krav. Var man arbetar är oväsentligt, när man arbetar är upp till individen – det viktiga är att man levererar det som krävs. Som Brian Kropp, Group Vice President och Chief of HR Research på Gartner Research uttryckte det: ”Nästa år kommer vi se en ökning av jobb där man inte längre diskuterar hur många timmar man ska arbeta utan istället fokusera på ett antal resultat man ska uppnå, oavsett hur lång tid det tar att uppnå dessa resultat.”

Håkan Johansen, VD

Den empatiske ledaren – nya krav på ledarskap

Vad är en empatisk ledare? Och varför pratar så många om empatiskt ledarskap just idag? Egentligen har nog de bästa ledarna alltid haft en förmåga att skapa förtroende, för att på så vis få med sig medarbetarna på resan. Att de bästa ledarna är de som bara jobbar mot nyckeltal som vinst, skuldsättningsgrad, resultat före ränta, skatter och avskrivningar är inte sant.

Vad som däremot är sant är att allt för många ledare, även för stora väletablerade företag, fastnat i trygga hörnet och kör ”old school” med nyckeltal som drivande kraft. Det är inget fel med nyckeltal för att följa utvecklingen. Men det är väldigt svårt att leda en organisation med nyckeltal. Nyckeltal är sällan intressanta utanför ledningsgruppen.

Detta krockar samtidigt med utvecklingen på arbetsmarknaden där dagens unga ledare vill ta ansvar – och man vill se att företaget tar ett samhällsansvar (se vår artikel om Unga chefer). Man ställer också krav på delaktighet och vill förstå hur man kan bidra – och man vill se en helhet där man söker en god balans mellan arbets- och privatliv.

Den empatiske ledaren
Våra gamla metoder räcker inte längre till. För att lyckas måste man se sina medarbetare på riktigt, och man måste kunna lyssna för att bygga förtroende genom att visa genuint intresse i medarbetarnas livskarusell, problem och utmaningar. Ge respekt så får man tillbaka engagemang och delaktighet som inga nyckeltal kan matcha.

Man måste också våga ge av sig själv och gärna dela en tanke eller idé som kan få medarbetarna att vilja gå en mil extra. De bästa ledarna vågar sätta upp ”Stora håriga djärva mål” (som Jim Collins pratar om i boken Good to Great). Här är två kända exempel:

Ingen ska skadas
När Paul O’Neill tilträdde som CEO för Alcoa världens näst största aluminiumproducent, och höll sitt första anförande på Wall Street så nämnde han inte med ett ord traditionella ekonomiska nyckeltal. Han sa istället så här: ”Varje år skadas flera av våra medarbetare så illa att de missar en dags arbete. Vårt säkerhetsarbete är visserligen bättre än snittet, men inte tillräckligt bra. Vi ska bli det säkraste företaget i USA, och jag vill att vi ska sikta på noll olyckor.”

När han fick frågor om nyckeltal sa han så här: ”Jag vet inte om ni hörde vad jag sa. Ska ni förstå hur Alcoa går, då behöver ni titta på siffrorna för vår arbetsplatssäkerhet. Får vi ner dem betyder det att mina medarbetare har gått med på att vara en del av något väldigt viktigt: De har bestämt sig för att bidra till en vana att nå yppersta klass. Säkerhet blir indikatorn på att vi utvecklas i rätt riktning.”

Läs gärna om historien i Forbes här eller som ett utdrag ur boken The Power of Habit här. Detta skedde för ett antal år sedan och i Forbes-artikeln förs ett intressant resonemang om vad som gjorde att man lyckades. Läsvärt.

En man på månen, och tillbaka
John F. Kennedy var USAs president under 1961-63 då han mördades. Mycket har sagts om hans förmåga att få med sig människor och exemplet från Apolloprogrammet är välkänt. Man hade planerat ett antal rymdresor i omlopp om jorden när Kennedy höll sitt berömda tal, han nöjde sig inte med omlopp, utan han sa: ”Jag anser att den här nationen bör förbinda sig att uppnå målet att landa en man på månen och återföra honom säkert till jorden, innan detta decennium är slut. Inget enskilt rymdprojekt kommer att vara mer imponerande för mänskligheten eller viktigare för långsiktiga utforskningar av rymden; och inget kommer att vara så svårt eller dyrt att genomföra.”

Den 20 juli 1969 genomfördes den första månlandningen – och de kom tryggt tillbaka till jorden.

Våga lyssna, och våga vara tydlig
Den empatiske ledaren lyssnar på riktigt och vill förstå, på så sätt byggs förtroende. Och genom att vara uppriktigt intresserad i sina medarbetare får man också deras öra när det behövs.

Många missuppfattar empati med svaghet och mjäkighet. Men att vara sant empatisk är att ärligt försöka förstå, men också att våga dela både det som är positivt och det som kan var jobbigt för individen – tydlighet är inte en motsats utan snarare ett bevis på trovärdighet. En god empatisk ledare skapar förutsättningar så att medarbetarna vill ge sitt bästa och stöttar deras väg mot det gemensamma målet.

Vill du veta mer om hur Sevenco kan bidra med ett empatiskt ledarskap, vare sig det gäller som interimschef eller förändringsledare, eller kanske som senior handledare? Tveka inte att höra av dig, vi berättar gärna mer.

Håkan Johansen, VD

Året när allt ställdes på ända.

Året 2020 kommer mänskligheten nog aldrig att glömma. Vi har upplevt stora utmaningar – och alla har vi drabbats av pandemin, direkt eller indirekt. Men nu när de första vaccinen kommer ut på marknaden finns det hopp att nästa år blir en vändpunkt.

Några trender som vuxit under 2020

Under hösten har vi fångat några trender som har en anknytning till den omvälvande tid vi lever i:

 • Hållbar business – hur bygger man in hållbarhet i affären?
  Hela hållbarhetsfrågan har eskalerat de senaste åren, och även om den 2020 tappade första platsen i nyhetsrapporteringen, så kommer den komma tillbaka med full kraft. Och företag måste förhålla sig till det.
 • Distansledarskap – plötsligt blev det normalt. Men vad krävs för att verkligen lyckas?
  I mars drabbades vi alla av ”Zoom-panik”. Det blev en akut omställning från hur vi möts och gör affärer. Samtidigt har denna fråga varit aktuell för internationella bolag under lång tid. Hur håller man samman en företagskultur på distans, vad ska man tänka på och vilka är fallgroparna?
 • Unga chefer – hur ger man dem rätt förutsättningar?
  Idag är närmare 30 % av cheferna millenials. Hur tar vi tillvara deras vilja att ta ansvar och bidra i gamla företagsarkitekturer? Och hur leder vi dem i en pandemi?

Missade du artiklarna hittar du dem här i sin helhet.

Vi önskar dig hälsa och återhämtning under jul och nyår!

Inför 2021 önskar vi att du, dina kolleger och nära och kära, ska få vara krya och njuta av de kommande helgerna – och kan hämta kraft och ny energi inför ett ljusare 2021! Håll samman, men på behörigt avstånd.

Våra varmaste julhälsningar och ett Gott Nytt År!

Håkan Johansen, VD

Unga chefer – hur ger man dem rätt förutsättningar?

Andelen chefer ökar kraftigt bland så kallade millenials, som man brukar kalla de som är födda från 80-talet till början på 00-talet. Närmare 30 % är chefer i USA, enligt CNBC, och det ser sannolikt ut på ungefär samma sätt här i Sverige. Det innebär att företag behöver se över hur man hanterar en generation som inte agerar likadant som tidigare generationer.

Millenials vill ta ansvar

Millenials uppskattar att få arbeta självständigt och med hög flexibilitet. De ser det som viktigt att ständigt förkovra sig och tar gärna ansvar. De tar gärna tag i sin egen vidareutveckling, men de kräver att de ska kunna studera när som helst, var som helst – och mobilen är verktyget. Det finns faktiskt fakta som talar för att de lär sig mer genom att studera online än i ett klassrum.

Det betyder att HR-avdelningen måste skräddarsy sina internutbildningar och talent management-system för att uppfylla millenials behov och förväntningar. De vill ta ansvar för sin professionella utveckling, och gör det effektivt om villkoren uppfylls.

Visa att du bryr dig, annars drar jag

För millenials är det angeläget att arbeta för arbetsgivare som kan visa att man tar ett samhällsansvar. Endast lönsamhet räcker inte som drivkraft. Etik och moral är begrepp som är viktiga, och det krävs mer än bara ord; man vill se handling och vara del av en inkluderande företagskultur. Är man inte nöjd så ser man sig om efter alternativ. En engelsk undersökning visar att man stannar i två år. Blir det inte bättre så ser man sig om efter ett nytt jobb.

Hur leder man unga chefer i en pandemi?

När vi nu ställt om för att jobba hemifrån, vilket ser ut att hålla på ett tag till, så blir det en extra komplicerande faktor att ta hänsyn till. Hur leder man unga chefer på distans? Läs gärna mer om det här.

Mentorskap ger trygghet – vi vill ge tillbaka

Sevencos konsulter har lång erfarenhet av att leda organisationer i många olika sammanhang. I Sevenco Executive Mentor erbjuder vi unga ledare att få tillgång till en senior konsult som mentor och bollplank. Vi vänder oss till yngre blivande eller befintliga beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor. Programmet riktar sig till den som vill utvecklas professionellt och få nya perspektiv på sin egen och sin verksamhets utveckling. Du hittar mer information här.

Vill du för egen del eller för dina medarbetare veta mer om hur Sevenco arbetar med att utveckla unga chefer? Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer.

Håkan Johansen, VD

Distansledarskap – plötsligt blev det verklighet. Men vad krävs för att verkligen lyckas?

På ett sätt har distansledarskap länge varit vardag för många som arbetat i stora organisationer, där man kanske arbetat i olika landsändar – eller över landsgränser och världsdelar. Att samordna och leda stora organisationer har alltid varit en utmaning när den direkta närvaron inte är möjlig.

I en tid av pandemi, och allt vad det innebär, så har distansledarskap plötsligt blivit normalt, något som berör de allra flesta. Vi sitter alla i Zoommöten och diskuterar vårt arbete med våra kolleger. Alla försöker hitta sina former, och många upplever vi på Sevenco, har svårt att hålla ihop sin organisation och famlar kring hur man erbjuder ett professionellt ledarskap på distans.

Strukturerade processer ger konkurrensfördelar

Vi på Sevenco har analyserat våra gemensamma erfarenheter av distansledarskap och den kunskapen har plötsligt blivit högaktuell. Vi delar gärna med oss av Distansledarskapets 7 principer som vi utvecklat för att företag ska kunna ligga steget före konkurrenterna.

Distansledarskapets 7 principer:

 1. En tydlig mötesstruktur
  Genom att hålla sig till fasta mötestider och en tydlig, strukturerad agenda skapas samsyn om vad man vill åstadkomma.
 1. Engagerade medarbetare
  Planerade aktiviteter och tydliga målsättningar är nyckeln för att skapa ett stort engagemang hos medarbetarna.
 1. Motivera
  Se till att alla medarbetare får uppmärksamhet genom att känna sig delaktiga och motiverade.
 1. Känn trygghet
  Även om chefen inte kan vara på plats fysiskt, är det viktigt att alla känner att de har en chans att bli uppskattade för sina insatser. Det ger trygghet i distansarbetet.
 1. Ökad transparens
  En fördel med distansledarskap är att det ger alla medarbetare möjlighet att få samma information vid samma tidpunkt.
 1. Ökad effektivitet
  Genom god struktur och strikt mötesdisciplin utökas utrymmet för enskild arbetstid i den enskilde medarbetarens kalender, vilket gör organisationen effektivare.
 1. Stabil teknik
  Stabila tekniska hjälpmedel är avgörande för att lyckas. Att sitta med dålig ljud- och bildkvalitet irriterar och tar fokus från viktiga frågor.

Vi kan snabbt hjälpa er med att implementera de steg som krävs för att kunna leda på distans och få fram det positiva i verksamheten. Våra konsulters långa erfarenhet hjälper er att optimera och stimulera organisationen.

Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer.

Håkan Johansen, VD

Hållbar business – hur bygger man in hållbarhet i affären?

Häromdagen såg jag i nyhetsflödet att Preem drar tillbaka sina planer för raffinaderiet i Lysekil. En fråga som debatterats flitigt den senaste tiden fick på så sätt en oväntad, men för politikerna bekväm, lösning. Trots att Preem lagt ner mycken möda på frågan så kom man ändå till slutsatsen att det var dags att gå vidare och hitta andra lösningar. Det blev helt enkelt för kostsamt.

Samtidigt tar det svenska batteribolaget Northvolt in 5,5 miljarder kronor för att utöka sin kapacitet. Elbilar, inte bensin/diesel är framtiden.

Agera, agera, agera
Det är alltid lätt att vara efterklok. Men hur ska man som företagsledare bygga in hållbarhet i sin affär? Det finns inte en lösning, men det finns ett antal faktorer man bör fundera på om man inte vill riskera att hamna i bakvattnet:

 • Gå från ett reaktivt till ett proaktivt tankesätt. Det fungerar inte att reagera på nya krav och regleringar. Fundera i god tid igenom vilka områden i verksamheten som ligger närmast att förändra – och se till att sätta igång processen snarast möjligt. På så sätt blir man först att få tillgång till de konkurrensfördelar som kommer när kraven förändras.
 • Se till att styrelse och ledning tar ansvar för frågan. Det räcker inte att hållbarhetsansvariga ska kämpa, det krävs att ledningen ser hur detta kommer att förändra förutsättningarna och är villiga att agera.
 • Transparens är ett modeord, men ett viktigt sådant. När ni bestämt er, arbeta öppet och låt organisationen få insyn för att ge maximalt engagemang.

Genomlys alla delar
Grön tillväxt innebär att eliminera framtida fällor som kan innebära att man fastnar i gamla lösningar. Det kan gälla allt ifrån inriktning på FoU och design, materialval, paketering, go-to-market – till återanvändning och återvinning.

Genom att målmedvetet arbeta igenom alla områden får man ett försprång som ger långsiktiga konkurrensfördelar. Samtidigt som verksamheten säkrar en god framtid när man eliminerar återvändsgränder som kan stjälpa den bästa verksamhet.

Ställ om i tid
Preem reagerade sent och nu pratar man om att använda investeringsmedlen till att ställa om verksamheten mot hållbara investeringar. Förhoppningsvis agerar man i tid. Se till att inte hamna på efterkälken, och ta gärna in externa krafter för att få friska ögon på verksamheten och dess utmaningar.

Håkan Johansen, VD

 

Välkommen Lennart Jansson!

Vi säger varmt välkommen till Lennart Jansson! Lennart har flerårig erfarenhet som chef och konsult från bank- och finans, råvaror, (olja), samt olika typer av konsultverksamhet och är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han kan även ta uppdrag inom HR. Lennart fungerar också som mentor till chefer.

 

Välkommen Jan Treffenberg!

Vi hälsar Jan Treffenberg varmt välkommen till oss! Jan tar uppdrag som Logistikchef, Inköpschef, produktionschef, verksamhetsutvecklare och projektledare. Han har erfarenhet från såväl stora som små internationella- samt nationella bolag samt från offentlig förvaltning. Branscherfarenheten sträcker sig från kemi och läkemedel till verkstadsindustri, elmotortillverkning och logistik/distribution där han har arbetat i ledande befattningar inom logistik, inköp, marknad och administration.