Välkommen Maria Höglund!

Vi säger varmt välkommen till Maria Höglund! Maria tar interimsuppdrag inom Inköp som Inköpschef, Sourcing Manager eller Category Manager. Maria kan även komplettera er befintliga inköpsavdelning om ni har behov att outsourca specifika delar av er verksamhet, exempelvis för ett nytt projekt, eller växla upp ert strategiska inköp till nästa nivå.

Vi ser fram emot sommaren – och minns 4 intressanta diskussioner!

Nu går vi snart in i semesterperioden då vi får en chans att återhämta oss och ladda upp efter ett år som ställt det mesta på ända. Vi vill passa på att slå ett slag för något du kan göra i hängmattan när du får inspiration;  följ några av vårens ämnen som gav upphov till många intressanta samtal – både internt som med kunder och andra intresserade. Detta var vad vi pratade om under våren:

1. Den empatiske ledaren pekar på nya krav för ledare, där det gäller att vara tydlig och våga lyssna. Läs gärna hur den nya CEOn på Alcoa ställde allt på ända vågade utmana. Läs artikeln >>

2. Den nya flexibiliteten diskuterar hur det ställs ökade krav på arbetsgivare – där pandemin har varit en bidragande orsak. Men också visat på möjligheter när arbetsmarknaden inte längre handlar om var man bor utan om vad man kan. ”Det är resultatet som räknas, inte timmarna”, enligt Brian Kropp på Gartner Research. Läs artikeln >>

3. Agilt ledarskap ligger i tiden, men vad är det egentligen? Det handlar om att förstå vad som skapar värde i en organisation, där samarbeten, funktionalitet och lyhördhet är nyckelbegrepp. Läs artikeln >>

4. Nya vägar till intjäning handlar om hur vi snabbt tvingats ställa om när de yttre förutsättningarna radikalt förändras. Författaren Anthony Russo sa: ”You don’t have to stay in your lane, but you should stay on the same route.”
Läs artikeln >>

Med önskan om en riktigt skön sommar!
Avslutningsvis hoppas jag och alla vi på Sevenco att du får möjlighet att njuta av den svenska sommaren, med sol, värme och tid för eftertanke – så möts vi igen när nätterna blivit längre.

Har du något du funderar över är vi aldrig längre bort än en signal på 08–619 52 00 eller mail till info@sevenco.se.

 

Sommarhälsningar

Håkan Johansen, VD

Välkommen Christian Alçenius!

Vi säger varmt välkommen till Christian Alçenius! Han kan ta interimsuppdrag som förändringsledare, verksamhetsutvecklare, affärs- eller sälj-/marknadsföringsutvecklare, gärna i gränsskiktet mellan affär, varumärke och IT-stöd för dessa. Christian har erfarenhet från stora internationella företag, större och mindre privata företag, forskningsföretag, kommuner och har drivit egna konsult- och tillverkningsföretag.

 

Sevencos mentorsprogram – anpassat för nya chefer och ledare

Vi utökar våra populära mentorsprogram för nya chefer och ledare – eller för dig som är på väg att gå in i en sådan roll. Du får tillgång till våra konsulters mångåriga erfarenhet av att arbeta som chef, vilket ger dig en stabil plattform i din nya roll.

Många har visat intresse för att få en erfaren chef som mentor, och våra konsulter gillar att få ge tillbaka av sin gedigna erfarenhet som ledare. Sevencos mentorsprogram löper under ett år där du har regelbundna samtal med en av våra konsulter.
Det finns många fördelar med att få prata med en extern mentor. Du får en person som har erfarenhet av många olika roller som chef och förstår de utmaningar du står inför, och ni har ett gemensamt mål; att göra dig bättre som chef och ledare. Då är det en fördel att kunna diskutera både stort som smått med någon som är neutral och kan ge erfarenhetsbaserade råd. Hos Sevenco får du den mentor som är bäst lämpad för din roll och bransch.

Vill du veta mer? Hör av dig.
Att delta i Sevencos mentorsprogram är ett kostnadseffektivt sätt att bidra till din personliga utveckling. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig eller en kollega på den spännande resan som chef eller ledare.

Slå en signal på 08–619 52 00 eller maila info@sevenco.se, så får du veta mer om våra mentorsprogram.

Nya vägar till intjäning – nytänkande i praktiken

När pandemin slog till för drygt ett år sedan kunde nog ingen gissa vad som skulle komma. Den första instinkten var att dra i handbromsen och vänta ut det hela – om ett par månader skulle det nog vara över… Därefter har vi sakta anpassat oss, både i det privata och i affärslivet, till en ny verklighet.

Det intressanta är att, som Platon sa: Nöden är uppfinningarnas moder. Vi har sett hur många företag drabbats hårt, och hela branscher utsatts för hård press. Tyvärr har det lett till att företag som annars hade blomstrat nu slagits ut. Men, det finns alltid några företag som ändå lyckas överleva. Och inte bara överleva, man lyckas omdefiniera sin affärsmodell så att man faktiskt frodas. För många av dem är det något som sannolikt också kommer vara en fördel när pandemin är över.

Hur tänker man när mattan dras undan under fötterna?

Den spontana tanken är att nu faller vi fritt, rädda vad som räddas kan – då gäller det att blixtsnabbt ställa om och tänka nytt.

Vi har sett hur företag fick kraft att snabbt ställa om det fysiska erbjudandet till en digital upplevelse. Det gäller till exempel både stora globala kedjor som haft ett fokus på ett starkt butiksled till den lilla affären som verkat lokalt. Båda har tidigare kanske haft en digital närvaro, men nu tvingas man gå ”all-in” och bygga ut ett attraktivt användargränssnitt som lockar tillbaka kunderna.

Det intressanta är att det sannolikt innebär att man kommer gå starkare ur det hela på ett par års sikt. Med en mer slimmad organisation, anpassad för en ny verklighet så kan man skörda både bättre marginaler, ökad försäljning och nöjdare kunder.

Jag kan rekommendera en artikel i Forbes där unga entreprenörer ger fler tips för att hitta nya intäktsströmmar. Speciellt gillade jag nr 2 där man uppmanas att översätta sin affärsmodell till en liknande bransch, eller som författaren Anthony Russo uttrycker det:

“You don’t have to stay in your lane, but you should stay on the same route.”

Håkan Johansen, VD

 

Välkommen Eva de Falck!

Vi hälsar Eva de Falck varmt välkommen till oss! Eva de Falck har en gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn med 22 år i ledande befattningar som chefsjurist och som affärschef i internationell miljö. Hon har även lång erfarenhet från arbete med komplexa internationella affärstransaktioner i offentlig verksamhet.

 

Agilt ledarskap – en trend eller det nya svarta?

Att arbeta agilt är på allas läppar. Men vad innebär det egentligen och hur kan man som ledare dra nytta av det som från början var ett tankesätt för att utveckla programvara?

En kort bakgrund; Det agila manifestet för mjukvaruutveckling skrevs ner i Utah 2001. Det var 17 utvecklare som var frustrerade över att så mycket tid ägnades åt dokumentation istället för att se till att leverera mjukvara som fungerar. Det ursprungliga manifestet lyder:

Agile software development values
Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan
That is to say, the items on the left are valued more than the items on the right.

Även om det ursprungligen var frustrerade programmerare som formulerade sig för att komma till rätta med problem i sina organisationer, så har allt fler insett att det finns något här som är universellt. Det finns något i det som kan ge viktiga bidrag till alla organisationer och dess ledare.

Få brinner för KPIs och budgetar

Hela den agila rörelsen bygger på en förståelse av vad som skapar värde i en organisation. Det är få medarbetare som brinner för att nå uppsatta KPIs eller budgetar. Man söker mening i arbetet och ett syfte – eller ett varför – för att förstå vart man är på väg och vad man vill uppnå. När medarbetare förstår det, då förstår de också vad som ska göras, och vad som behöver lösas.

Det är en av grundstenarna i det agila tänkandet; låt de som är närmast problemet, och förstår det bäst, lösa det.

 Vad krävs för att leda en agil organisation?

Det krävs en vision och ett tydligt syfte: Vart siktar vi och vad vill vi uppnå? Ledarskapet måste bygga på ledning och stöd för de anställda, bort från det traditionella kontrolltänkandet, för att få alla att dra åt samma håll.

 Slut på revirtänkande

Det håller inte längre att hålla sig på sin kant, det krävs ett brett angreppssätt och ett prestigelöst samarbete – där alla har möjlighet att ta en ledartröja, bortom gamla strukturer. Som ledare kan det kännas obekvämt och jobbigt att våga släppa greppet – men det handlar inte om laissez-faire. Däremot om att inte detaljstyra och inte heller att avsäga sig ansvar. Det krävs en tydlig, transparent process som alla förstår och kan tyda när utvecklingen går åt rätt håll – men som också ger en kraftfull signal när det är nödvändigt att kliva in och leda. Inte genom att ta över och peka med hela handen, utan genom att peka på problemet och skicka det till rätt team och ge dem ansvar för lösningen.

Ingen organisation är den andre lik, och det finns en flytande skala mellan hierarkiskt, traditionellt styrande och en flytande, flexibel, agil organisation. Det handlar inte om specifika metoder som till exempel Scrum, Sprint, Retrospective, Kanban. Det handlar om ett förhållningssätt där man sätter syftet, kunden och lösningen i centrum. Att inspireras av det agila tänkandet och låta det utveckla verksamheten, delvis eller helt kan ha stor betydelse för organisationens utveckling.

Att premiera individer och samarbeten, fungerande produkter, kundsamarbete och lyhördhet för förändring låter inte som något som företag ska sluta prioritera. Jag har svårt att se att det är en trend, även om metoder och verktyg kan skifta och utvecklas.

Håkan Johansen, VD

Ps. Ordet Agile har vi översatt till agil på svenska. men egentligen betyder det rörlig eller vig.

Den nya flexibiliteten – från var till när

Vi har alla upplevt hur pandemin förändrat arbetsvillkoren för många. Det finns undersökningar som visar att drygt 45% av alla som arbetar vid en bildskärm nu arbetar hemifrån. Frågan alla ställer sig är: Vad kommer hända i framtiden, efter pandemin? Vill vi fortsätta att arbeta hemifrån eller hur kommer det att se ut?

Historiskt har hemarbete setts som en förmån som få haft tillgång till. Ledningen ansåg att det fanns en stor risk att man inte skulle vara produktiv och det var svårkontrollerat, därför var man återhållsam.

Detta har sakta svängt. Det finns studier från innan pandemin som visar att ca 10% arbetade hemifrån på heltid, och ytterligare 20% som gjorde det då och då. Och med pandemin kom närmast ett paradigmskifte.

Fördelar och nackdelar

För arbetsgivare är givetvis hälsoaspekten viktig i det korta perspektivet. På längre sikt pratar allt fler om hur behovet av lokaler kommer att minska, vilket kan innebära stora besparingar när kontorsytorna krymper. Beräkningar visar att det kan bli besparingar på i genomsnitt 20%, med stora variationer beroende på i hur attraktiva områden man sitter. Detta kan skapa utrymme för att implementera program som till exempel stimulerar företagskultur, samarbete och sammanhållning – vilket man tror kommer vara områden som då behöver stärkas.

Man tror också att vi kommer att bli mer lättflyktiga på jobbet. Det blir enklare att ta steget och byta jobb när vi inte har ett kitt i form av lokaler, spontana möten, kaffepauser, after work mm som binder ihop oss. Därför är det viktigt att hitta nya former för umgänge, idéutbyten och samarbete som ger oss den stimulans vi behöver.

Effektivare hemifrån

Att arbeta hemifrån kan ge en ökad effektivitet på många sätt. Till exempel ett finansbolag som arbetar med fordringar upptäckte att det var stora variationer i när medarbetarna var som mest effektiva. Några var det mellan kl 6-10 på morgonen, andra mellan 13-17 på eftermiddagen. Och vissa var som mest effektiva mitt i natten.

Ett säljbolag upplevde att hemarbete ger lägre konvertering av affärer – men å andra sidan hinner man kontakta många fler när man inte behöver resa på samma sätt. Så den totala försäljningen ökar faktiskt.

Men den nya flexibiliteten innebär så mycket mer. Gartner har i sin undersökning, 2020 ReimagineHR Employee Survey, sett att i organisationer som har en 40 timmars arbetsvecka är de högpresterande 36 % av medarbetarna. Men i organisationer som ger full flexibilitet kring när, var och hur mycket man arbetar så är det hela 55% som är högpresterande.

Ny konkurrens på arbetsmarknaden

Det innebär att vi sannolikt snart måste ställa om vårt tankesätt. Vi rekryterar inte medarbetare runt en plats eller ett kontor. Vi rekryterar de som är bäst lämpade för uppgiften. Var de sedan befinner sig är underordnat. Helt plötsligt styrs lönesättningen av det globala marknadsvärdet på individen, inte det lokala marknadsvärdet där man befinner sig. Många techföretag har profilerat sig med kontor som lockar anställda att tillbringa både jobb och fritid där, de kan behöva tänka nytt i en ny flexibel arbetsmarknad.

Nya krav på arbetet

De som idag är nya på arbetsmarknaden ställer höga krav på flexibilitet, men är också beredda att ta ansvar. Flexibilitet kring var man arbetar är inte bara en fördel utan ett krav. Var man arbetar är oväsentligt, när man arbetar är upp till individen – det viktiga är att man levererar det som krävs. Som Brian Kropp, Group Vice President och Chief of HR Research på Gartner Research uttryckte det: ”Nästa år kommer vi se en ökning av jobb där man inte längre diskuterar hur många timmar man ska arbeta utan istället fokusera på ett antal resultat man ska uppnå, oavsett hur lång tid det tar att uppnå dessa resultat.”

Håkan Johansen, VD