Välkommen Michael Juniwik!

Det är extra roligt att få välkomna Michael Juniwik till Sevenco! Michael är en kommersiell entreprenörssjäl som kan retail och e-handel, franchise, startat flygbolag, M & A, bredband, verkat inom grossistbranchen, tagit fram flera nytänkande koncept med mera. Han är ledaren som utvecklar affärer, bolag, medarbetare och företagskulturer samtidigt som han drivs av att ha struktur, ordning och reda samt lönsamhet.

Välkommen Mathias Andersson!

Vi är glada över att få hälsa Mathias Andersson välkommen till Sevenco! Mathias har solid erfarenhet av ekonomisk styrning och ledning av globala företag inom olika branscher i roller som bland annat CFO, COO, ekonomichef, verksamhetsutvecklare och förändringsledare. Ekonomisk uppföljning och analys samt processförbättringar är några av hans kompetensområden. Bland branscherfarenheter finns sak- och livförsäkring och koncernredovisning.

Välkommen Knut Hansson!

Vi hälsar Knut Hansson varmt välkommen till Sevenco. Han är en strukturerad ledare och relationsbyggande eldsjäl i skärningspunkten mellan ekonomi/finans och IT, flöden samt logistik där han utvecklat och effektiviserat verksamheter i Sverige och utomlands. Knut har en solid erfarenhet av processutveckling och styrning, ERP-implementering, outsourcing, ekonomi och finansiering, tvärfunktionella projekt, FMCG, drivmedel samt ledning av mångkulturella team.

Intresserade konsulter träffade Sevenco

Igår morse den 12 juni höll vi ett frukostseminarium för personer som vill arbeta som interimskonsulter och hör av sig till Sevenco för att få veta mer. Efter kaffe, macka och mingel fortsatte Håkan Johansen att berätta om vad vi letar efter hos konsulter, vad som särskiljer oss från andra konsultföretag, hur marknaden ser ut och varför behovet av interimslösningar ökar.

Det som kännetecknar Sevenco-konsulter är kombinationen av generalistens bredd och specialistens djup inom en och samma person. Vi är genomförare som levererar resultat. Att arbeta som interimskonsult är utmanande och utvecklande.
Kompetens och erfarenhet är viktigare än ålder. Förändringstakten i arbetslivet ökar och det är vanligt att företag tar in extern hjälp för att genomföra nödvändiga förändringar. Håkan Johansen avrundade med att beskriva egenskaper som vi värdesätter hos våra nya konsultkollegor. Gensvaret hos åhörarna var stort och vi ser fram emot fortsatta diskussioner.

 

Vi behöver fler konsulter med CFO erfarenhet

Sevenco har ett stort behov av konsulter som kan ta interimsuppdrag som CFO. Vi söker dig som har minst 10 års erfarenhet av att arbeta som CFO, gärna som konsult. Du gillar utmaningar och trivs i nya miljöer. Som interimskonsult hos oss måste du vara kommunikativ och social.

Ansök på vår hemsida under rubriken ”Kontakta oss” och  ”ny konsult” – välkommen att höra av dig!