AI frukosten – en summering

I morse berättade Anna Carlsson, konsult från Sevenco och Eva Byström, VD och delägare från First Reserve för intresserade VD:ar, HR ledare och affärsutvecklare vad AI är, egentligen! Ett ämne som intresserar och engagerar men få verkligen vet hur de skall använda.  Continue reading AI frukosten – en summering

Detta är inget aprilskämt…

 

  • I år fyller Sevenco 56 år.
  • Snittåldern på våra seniora konsulter är 56 år.
  • Vi har nu 5-6 nya konsulter.
  • Om ni har behov av tre konsulter med start i april så erbjuder vi 56 % rabatt på tredje konsultens arvode.
  • Har ni behov av en konsult så har vi ett bra erbjudande på det också.
  • Ovan gäller första månadens arvode och nya uppdrag tecknade och påbörjade i april 2019.

    Kontakta Håkan Johansen0706-68 00 12 eller via e-post hakan.johansen@sevenco.se

Vad kan AI göra för affären och hur kommer jag igång? Frukostseminarium 4e april

Föreläsare: Anna Carlsson, Managementkonsult, Sevenco och Eva Byström VD och delägare First Reserve


Anna Carlsson och Eva Byström föreläste nyligen på
AI Business Summit 2019 i Stockholm som samlade topptalare nationellt och internationellt inom Artificiell Intelligens.  Continue reading Vad kan AI göra för affären och hur kommer jag igång? Frukostseminarium 4e april

Optimerad Kontraktualisering

Har ditt företag full kontroll på hur förändrade omvärldsfaktorer påverkar er kontraktsportfölj? Är era kontraktuella risker kända? Vår erfarenhet är att en övergripande analys med utgångspunkt från ett företags avtal och överenskommelser alltid resulterar i konkreta möjligheter att eliminera risker, minska kostnader och öka intäkter. Ibland kan ett specifikt affärsproblem kopplat till avtal konstateras och åtgärdas. Konsultinsatsen är tidsmässigt begränsad men resulterar ändå snabbt i förbättrat ekonomiskt resultat samt en långsiktigt mer hållbar kontraktsportfölj.

Är du intresserad av att veta mer om hur Sevenco kan hjälpa dig att optimera ditt företags kontraktualisering? Välkommen att höra av dig till Håkan Johansen eller vår konsult Lisa Carlson som är specialist på området.