Välkommen Lennart Jansson!

Vi säger varmt välkommen till Lennart Jansson! Lennart har flerårig erfarenhet som chef och konsult från bank- och finans, råvaror, (olja), samt olika typer av konsultverksamhet och är van vid att bygga upp och utveckla verksamheter. Lennart kan ta interimsuppdrag som VD/CEO och inom försäljning, affärsutveckling eller verksamhetsutveckling. Han kan även ta uppdrag inom HR. Lennart fungerar också som mentor till chefer.

 

Välkommen Magnus Reichard!

Vi är väldigt glada att få hälsa Magnus Reichard välkommen till oss! Magnus tar interimsuppdrag som marknads- och försäljningschef, Senior Advisor, VD / CEO, förändringsledare. Magnus är en doer, med lång erfarenhet från ledande befattningar som marknads- & försäljningsdirektör i bl a Saab, Kinnevik och Telenor samt i start-up bolag.  Han har också en mångårig erfarenhet från internationell marknad och har ansvarat för försäljningsorganisationer i bl a USA, Norden, mellanöstern och Asien.

 

Välkommen Jan Treffenberg!

Vi hälsar Jan Treffenberg varmt välkommen till oss! Jan tar uppdrag som Logistikchef, Inköpschef, produktionschef, verksamhetsutvecklare och projektledare. Han har erfarenhet från såväl stora som små internationella- samt nationella bolag samt från offentlig förvaltning. Branscherfarenheten sträcker sig från kemi och läkemedel till verkstadsindustri, elmotortillverkning och logistik/distribution där han har arbetat i ledande befattningar inom logistik, inköp, marknad och administration.

 

Välkommen Charlotte Hansson!

Vi är väldigt glada att få hälsa Charlotte Hansson välkommen till oss! Charlotte arbetar i ett antal börsstyrelser, ordförande i ett statligt bolag samt stödjer bolag med exekveringen av deras tillväxtplaner. Charlotte har industriell erfarenhet från Transport/Logistik branschen (19 år), varav 11 år som VD samt från Science/Biotech (10 år). Senaste fyra åren på MTD (MorgonTidig Distribution) med utveckling av ett helt nytt Morgontidigt leveransalternativ för e-handlare och dessförinnan på Jetpak.

 

 

Turnaround Management

Vikande försäljning, negativ resultatutveckling och likviditetsproblem? I tuffa tider kan Sevencos erfarna konsulter vara ett stöd för att klara ut situationen.

Vi har varit med om liknande situationer flera gånger om och är vana att snabbt gå in och ta ansvar i en interim ledningsroll, eller för specifika områden som Ekonomi, HR, Inköp, Logistik, IT, Marknad och Produktion.

Läs mer om hur vi arbetar med Turnaround Management – vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss.

Välkommen Britt-Inger Lindahl!

Britt-Inger Lindahl har anslutit sig till Sevenco och vi är önskar henne välkommen till oss! Britt-Inger Lindahl tar interimsuppdrag som CFO, verksamhetsutvecklare, förändrings-ledare, samt projektledare inom IT för exempelvis implementering av affärssystem. Dessutom är hon en del av Sevenco Teams som genomför förändringsarbete när organisationer står inför nya utmaningar. Britt-Inger har en bred chefs- och ledarerfarenhet inom Ekonomi & Finans och IT i såväl mindre bolag som större koncerner.

Välkommen Per Fredriksson!

Vi är väldigt glada över att få hälsa Per Fredriksson välkommen till Sevenco! Per tar interims uppdrag som VD/CEO, Affärsområdeschef, Marknadschef, Rådgivare, Produktionschef och Försäljningschef. Han har jobbat som VD och Koncernchef i bolag inom, Bygghandel, Sågverksindustri, Distributionsföretag och Husföretag. Från bolag med en omsättning på 100 MSEK och 30 anställda till att vara koncernchef för bolag med en omsättning på 2 300 MSEK och 730 anställda. Han har erfarenhet av att ha varit ansvarig för såväl marknad som produktion.

Välkommen Erik Engström!

Vi är glada över att få hälsa Erik Engström välkommen till Sevenco! Erik tar uppdrag som ledare i företag med höga krav på förändringsfokus ofta i internationella och utmanande miljöer. Erik har bland annat haft ett flertal positioner som VD/CEO, COO/operativ chef och verksamhetsutvecklare där kunden, innovation och affärsutveckling alltid är i fokus. Eriks styrka är att bygga det team som är bäst lämpat att ta sig an de aktuella utmaningarna.

Välkommen Michael Klingstedt!

Vi säger varmt välkommen till Michael Klingstedt! Michael har en lång historia av goda resultat genom innovativ försäljning, marknad, ledarskap inom ”start-ups”, mellanstora företag och stora koncerner. Han har starka egenskaper som baseras på affärsutveckling, strategisk- och operativt förändringsarbete med analys och utvecklig på olika marknader samt systematiskt arbete med affärskultur. Han har arbetat inom det digitala landskapet både som beställare och systemägare under många år. Michael är en tydlig chef med förmågan att hitta rätt prioriteringar för att nå framgång i många olika miljöer.